Wydarzenia 21 Mar 2021 | Redaktor
Święty Mikołaj z Flüe, pustelnik, - patron dnia (21.03)

Św. Mikołaj z Flüe, obraz z 1492 r. z kościoła w Sachseln. Domena publiczna. Źródło Wikipedia

Mikołaj od młodzieńczych lat postanowił poświęcić się wyłącznie służbie Bogu, czego następstwem było wstąpienie do zakonu benedyktynów w Engelbergu. Mikołaj zasłynął jako mediator i "Ojciec Narodu' doprowadzając do rozejmu i zjednoczenia Szwajcarii. św. Mikołaj był charyzmatykiem, i mistykiem, przez 19 lat żywił się wyłącznie Eucharystią Zmarł 21 marca 1487 roku. Pan Bóg wsławił jego grób licznymi cudami, które zostały spisane w osobnej księdze świadectw. Pierwszy żywot świętego spisany został w 1501 roku. Proces kanoniczny Mikołaja rozpoczął się w 1587 roku , a dopiero 8 marca 1669 r. papież Klemens IX beatyfikował Mikołaja i zezwolił na jego kult, a papież Klemens X rozszerzył ten kult na całą Szwajcarię, 15 maja 1947 r. ówczesny papież Pius XII dokonał uroczystej kanonizacji Mikołaja, ogłaszając go świętym kościoła i równocześnie głównym patronem Szwajcarii. Święty Mikołaj jest patronem papieskiej Gwardii Szwajcarskiej, sędziów, radnych, rodzin wielodzietnych.

Św. Roch - patron dnia (16.08)

Wydarzenia Wczoraj 06:29
Żywoty Świętych - Święty Mikołaj z Flüe, pustelnik, - patron dnia (21.03)
 
Święty Mikołaj Flüe,  pustelnik (Nicolaus de Rupe,
Nicolas de la Roche (znany również jako brat Klaus) urodził  się w 1417 r. w miejscowości Flüe, w pobliżu Sachseln w kantonie Unterwalden w Szwajcarii.
 
Ojciec św. Mikołaja, Henryk,choć był zwykłym prostym góralem, miał jednak tak ogromny autorytet, iż dzięki zaufaniu sąsiadów z bliższej
i dalszej okolicy. Mikołaj pełnił wiele zaszczytnych funkcji w tym w sądownictwie, sejmiku lokalnym
i wielu zarządach.Mikołaj od młodzieńczych lat postanowił poświęcić się wyłącznie służbie Bogu, czego ;nastepstwem było wstąpienie do zakonu benedyktynów w Engelbergu.
 
Ostatecznie jednak kandydat na benedyktyńskiego mnicha powrócił do świata, i w niedługim czasie za radą rodziny ożenił z Dorotą Wyss, która urodziła mu 5 synów i 5 córek. Najmłodszy z ich synów po zakończeniu szkół i zdobyciu pierwszego stopnia akademickiego został proboszczem w Sachseln.
 
 
Mieszkańcy kantonu podobnie jak wcześniej do ojca Heenryka tak i teraz do Mikołaja, mieli tak wielkie zaufanie, że wybrali go na miejscowego radcę i kantonalnego sędziego a nawet na deputowanego do federacji kantonów szwajcarskich. Mkołaj został oficerem i w latach 1433-1460  pełnił służbę wojskową. Już wtedy póżniejszy świety wyróżniał się łagodnością w traktowaniu jeńców, opiekował sie kościołami i ubogimi ludźmi. Szereg jehgo cnót i powszechny szacunek, zjednywał mu wielu pzryjacół i powszechny szacunek. 
 

Po zakonczonej wojnie i przyzwoitym zaopatrzeniu rodziny, za zgodą żony, w roku 1467 w wieku 50 lat,  ponownie wstąpił do klasztoru benedyktynów  "Przyjaciółmi Boga".  W czasie pobytu w klasztorze, podczas snu mieł widzenie w którym otyzymał napomnienie, że wolą Bożą dla niego jest, aby w swoich rodzinnych stronach zamieszkał jako pustelnik, budował pustelnie i zachęcał wspó,łźiomków do bogobojnego życia.
 
Efektem jego starań i pracy było założenie w miejscowści Ranft w pobliżu rodzinnego Flüe, mały dom i kaplicę, gdzie  łączył modlitwę z umartwieniem się i czynami pokutnymi. Sława świetego pustelnika zaczęła ściągać do niego ciekawych i pobożnych ludzi. Dopóki jego pustelnia nie otrzymała własnego kapelana, chodzilł na Mszę Świetą do pobliskiego miasteczka, gdzie księdzem był jego własny syn.

Czasy życia świetego to bardzo burzliwy okres w Kantonach w Szwajcarii. Niemal do pewnej wojny granicznej z Austrią, która zdawać sie miała wybuchnać w 1473 roku, Mikołaj podjął się trudu mediacji, by załagodzić zaogniony spór. Kiedy ponownie w  roku 1481 wybuchła wojna domowa między kantonami, wówczas Mikołaj uratował jedność Szwajcarii. Stało sie to za przyczyną wizyty proboszcza Heimo am Grund z Stans, który przybywszy do Mikołaja po poradę, Mikołaj przekazał, iż jego zdaniem, byłoby dobrze aby każde z wiekszych miast i kantonów, zrzekło się ze swoich licznych  przywilejów i praw. Dzięki temu "osłabieniu ośrodków" i wzmocnieniu "wspólnych zwiazków" podpisano tzw. "umowy ze Stans" i na ich bazie utworzono Związek Szwajcarski - podwaliny pod dzisiejszą Szwajcarie. Wdzięczni Szwajcarzy, nadali mu tytuł "Ojca Ojczyzny". 

Święty Mikołaj z FlüeMikołaj był jednym z najwybitniejszych mistrzów medytacji i mistyków końca średniowiecznej Europy. Świety obdarowany został niezwykłymi charyzmatami - zaslyną tym, że przez 19 lat jego jedynym pożywieniem była Eucharystia. Podpobnymi osobam, w historii kośioła były: błogosławione Aleksandra Maria Da Costa, Marta Ronbin oraz Teresa Neumann - której proces beatyfikacyjny trwa nadal.

Fakt, życi dzieki Eucharystii, został potwierdzony kanonicznym procesem. Do świetego Mikołaja, uciekano się we wszelkich potrzebach, radzono się w najtrudniejszych sprawach, i upraszano o modlitwę. Św. Mikołaj awrócił wiele zbłąkanych dusz. Zmarł 21 marca 1487 roku. Pan Bóg św. Mikołaja i jego miejsce ziemskiegp spoczynku wieloma  cudami, które zostały spisane w osobnej księdze.
 
W roku 1501 spisano jego pierwszy żywot.
Proces kanoniczny zakończył  sie 8 marca 1669 r. , i wtedy papież Klemens IX beatyfikował Mikołaja, zezwolił na jego lokalny kult, a papież Klemens X rozszerzył ten kult na całą Szwajcarii . W połowie XX wieku, papież Pius XII dokonał uroczystej kanonizacji Mikołaja w dniu 15 maja 1947 r., 
ustanawiając go jednocześnie patronem Szwajcarii. 
 
JŚwiety Mikołaj jest patronem papieskiej Gwardii Szwajcarskiej, sędziów, radnych, oraz rodzin wielodzietnych.

W ikonografii Świety przedstawiany jest na boso w długiej pokutnej szacie.  Atrybutami świetego są: kij wędrowca, wieniec z róż oraz krzak cierniowy.

Red.
 
Źródła: Wikipedia, Deon. 
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor