Wydarzenia 7 Dec 2015 | Redaktor
Święty Mikołaj był biskupem, a nie...

W bydgoskiej katedrze, której patronami są święci Marcin i Mikołaj, 6 grudnia na wspólnej modlitwie spotkały się dzieci, oddając w ten sposób cześć biskupowi z Miry.

„Przyjaciel z raju, czyli w oczekiwaniu na św. Mikołaja” – to tytuł przedstawienia, jakie zaprezentowały dzieci z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Wojciecha. – Święty Mikołaj uczy nas miłości do bliźniego, postawy miłosierdzia i wrażliwości. Może być dla nas przewodnikiem w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia – powiedział proboszcz katedry ks. prałat Stanisław Kotowski.

Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy zauważył, że dzieci, ale i dorośli są co roku „zalewani” obrazem św. Mikołaja, który nie ma nic wspólnego z historycznym pierwowzorem. Według kapłana najpierw trzeba sobie uświadomić, że był to kapłan i biskup. –Dlatego, że kochał Jezusa, okazywał miłosierdzie drugiemu człowiekowi. Starał się to czynić w myśl zasady „niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa” – podkreślił ks. dr Waldemar Różycki.

W przedstawieniu udział wzięli uczniowie klas trzecich, pod kierunkiem Anny Szymańskiej, Izabeli Nowickiej oraz Grażyny Kubickiej. W postać św. Mikołaja wcielił się uczeń Paweł Gorzoch. – Święty jest biskupem i uczy nas dawania, a nie brania. Uczy dzielenia się tym, co mamy i nieoczekiwania czegoś w zamian – zauważył młody aktor.

Centralnym wydarzeniem spotkania dzieci, rodziców oraz wiernych była Eucharystia odprawiona przez biskupa ordynariusza Jana Tyrawy. Jak zawsze dla najmłodszych nie zabrakło specjalnych upominków, które zostały przygotowane przez Caritas Diecezji Bydgoskiej.

JM (fot. Anna Szymańska)

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor