Wydarzenia 20 Dec 14:41 | mk
Święty Józef jest patronem każdego z nas

fot. Marcin Jarzembowski, diecezja.bydgoszcz.pl

– Każda rodzina ma wsparcie od Świętej Rodziny, rok św. Józefa nam o tym przypomniał. Korzystajcie z tego wstawiennictwa – apelował ks. bp Krzysztof Włodarczyk. Eucharystia w niedzielę (12 grudnia) oficjalnie zakończyła w diecezji obchody Roku św. Józefa.

W Mszy św. w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika uczestniczyli m.in. przedstawiciele rodzin i młodzieży. 

– Bóg wybrał Józefa na małżonka Maryi, po to, aby zapewnić Jezusowi ojcowską opiekę. Wynika stąd, że ojcostwo Józefa, więź, która łączy go najściślej z Jezusem, dokonuje się poprzez małżeństwo z Maryją, poprzez rodzinę. Syn Maryi jest także synem Józefa, na mocy małżeńskiej więzi, która ich łączy. Oboje zasługują, by nazywać się rodzicami Chrystusa – mówił w kazaniu ks. bp Włodarczyk

Wskazywał, że „(…) należy bardziej akcentować oblubieńczy związek Maryi z Józefem, częściej mówić o nich razem, jako o świętych małżonkach”.

 – Na narodzenie Pana Jezusa oczekiwali oboje. Natomiast w adwencie odnosi się wrażenie, że na przyjście Jezusa oczekujemy wyłącznie z Maryją,

św. Józefa jakby nie było. Wielka szkoda, że w okresie adwentu go tak nie doceniamy – mówił ks. biskup. Przypomniał też, że Józef, choć wybrany przez Boga na opiekuna Jego Syna, postrzegał siebie jako niegodnego. – Pod tym względem widzimy wielkie podobieństwo między świętymi małżonkami: łączy ich pokora, która jest warunkiem świętości – dodał.

Miłosny „trójkąt”: on, ona i Jezus

Ksiądz biskup nawiązał też do obrazu stworzenia pierwszych ludzi, z Księgi Rodzaju. – Bóg „stworzył mężczyznę i niewiastę”. Człowiek od początku został stworzony do małżeństwa, jako heteroseksualnego, monogamicznego, nierozerwalnego związku, powołanego do tego, żeby objawiać Bożą miłość dla świata. Z pokorą i w duchu głębokiego wewnętrznego posłuszeństwa Maryja i Józef przyjmują to zadanie – podkreślił. Wskazał też, że Jezus właśnie poprzez to małżeństwo przyszedł do całego świata, oraz że Bóg zaczął przez nie objawiać Swoje przymioty: miłość, dobroć, miłosierdzie, czułość, opiekuńczość, ofiarność.

Pasterz diecezji akcentował też zależność między relacją rodziców a rozwojem dzieci. – Nie gdzie indziej, ale w swojej rodzinie dzieci muszą uczyć się miłości i szacunku, już od najmłodszych lat. Niech więc widzą, że mąż szanuje żonę, że darzy ją zaufaniem, że zajmuje ona po Bogu najważniejsze miejsce w sercu męża, i odwrotnie

– powiedział. To daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa. – Kiedy dzieci widzą, że małżonkowie się szanują, kochają, mają wspaniałą przestrzeń do rozwoju – dodał.

Mówił także o porozumieniu, dialogu i właściwej hierarchii wartości (na pierwszym miejscu Bóg, a następnie: współmałżonek, dzieci) jako podwalinach małżeństwa. – Wtedy jest zachowany porządek wg Bożego zamysłu, wg modelu, który pokazali nam św. Józef i Maryja – podkreślił.

– Duchowość małżeńska polega na tym, aby być w dialogu z Bogiem i w dialogu między sobą. Jak budować tę relację? Fundamentem, żyłą złota dla małżonków jest sakrament małżeństwa, ślubowanie sobie wierności, miłości i uczciwości małżeńskiej. Czy da się w tym wytrwać? O własnych siłach trudno to uczynić. Trzeba mieć wsparcie: zawierając sakrament małżeństwa, zaprosiliście do swojej wspólnoty Jezusa – mówił. Za rodzinami wstawia się także Święta Rodzina, o czym przypomniał Rok św. Józefa. – Ta szansa się nie kończy, wciąż można do tego wracać, w budowaniu trwałego związku mimo różnych przeszkód, trudności – podkreślił.

Jak kiedyś Jezusem, tak dziś Kościołem

Wskazywał, że małżonkowie mają pomagać sobie nawzajem w stawaniu się lepszymi, świętszymi. Na tej drodze najważniejsze jest przebaczenie.

– Trudno budować tę relację bez przebaczenia, dania sobie szansy. Przebaczenie sprawa, że na nowo chcemy siebie przyjąć – mówił. Żeby być „dla” współmałżonka, na nowo wejść w relację z nim, trzeba czerpać z miłości Chrystusa.

– Święty Józef uczy, jak przeżywać życie małżeńskie i przychodzi nam z pomocą. Przywołujmy jego wstawiennictwa – apelował ks. biskup. – Wielki geniusz, ogromna intuicja wiary kazały ostatnim papieżom powierzyć opiece św. Józefa cały Kościół. Podobnie jak opiekował się i bronił Świętej Rodziny, tak samo czyni dziś z Kościołem; będąc patronem całego Kościoła, jest patronem każdego wiernego z osobna – tłumaczył. Podkreślił też, że świadomość, że św. Józef nas strzeże i broni, niesie z sobą nadzieję, optymizm i pokój.

Rok św. Józefa w całym Kościele rozpoczął się 8 grudnia 2020 roku, decyzją papieża Franciszka. Był obchodzony z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego.

W związku z Rokiem św. Józefa m.in. w kościołach stacyjnych można było uzyskać odpust zupełny. W diecezji bydgoskiej jako kościoły stacyjne zostały ustanowione świątynie w Bądeczu, Bydgoszczy (św. Józefa Rzemieślnika oraz św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Fordonie), Fanianowie, Krajence, Osieku nad Notecią i Sitnie. 

mk Autor