Wydarzenia 4 May 09:26 | Redaktor
Święty Florian, żołnierz, męczennik- patron dnia (04.05)

XVIII-wieczne przedstawienie świętego Floriana. Autorstwa anonymous painter (Alps region) - zeller.de, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=4486996

Według podań z VIII w., św. Florian z Lauriacum urodził się w Zeiselmauer w Austrii ok. 250 roku . W młodości został dowódcą wojsk rzymskich, stacjonujących w pobliżu Krems w miejscowości w Mantem, (obecnie w północno-wschodniej Austrii) . Podczas panującego wtedy prześladowania chrześcijan przez Cesarza Dioklecjana, został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bożkom. Z uwagi na stanowczą odmowę, Floriana wychłostano i torturowano. Wywieziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia. Ówczesny namiestnik prowincji, Akwilin, starał się obietnicami i groźbami zmusić go do odstępstwa od wiary. Kiedy jednak i prośby i groźby zawiodły, kazał go biczować, potem rozszarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano mu kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Stało się to 4 maja 304 roku. Jego ciało odnalazła niejaka Waleria, która z czcią je pochowała - patron dnia (04.05)

Żywoty świętych Kościoła Powszechnego - Święty Florian, żołnierz, męczennik
 
Foto1.  XVIII-wieczne przedstawienie
świętego Floriana. Autor nieznany.
Wikimedia
Według podań z VIII w., św. Florian z Lauriacum urodził się w Zeiselmauer w Austrii ok. 250 roku  . W młodości został dowódcą wojsk rzymskich, stacjonujących w pobliżu Krems w miejscowości w Mantem, (obecnie w północno-wschodniej Austrii) . Podczas panującego wtedy prześladowania chrześcijan przez Cesarza Dioklecjana, został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bożkom. Z uwagi na stanowczą  odmowę, Floriana wychłostano i torturowano. Wywieziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia. Ówczesny namiestnik prowincji, Akwilin, starał się obietnicami i groźbami  zmusić go do odstępstwa od wiary. Kiedy jednak i prośby i groźby zawiodły, kazał go biczować, potem rozszarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano mu kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Stało się to 4 maja 304 roku. Jego ciało odnalazła niejaka Waleria, która  z czcią je pochowała. Nad grobem św. Floriana wystawiono później klasztor i kościół benedyktynów, objęty potem przez kanoników laterańskich. Do dnia dzisiejszego miasto St. Florian jest ośrodkiem życia religijnego w Górnej Austrii.
 
Św. Florian został patronem archidiecezji wiedeńskiej. Na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego z 1184 roku, Kraków otrzymał znaczną część relikwii św. Floriana.
W delegacji do St. Florian, która odbierała relikwie świętego miał się znajdować także bł. Wincenty Kadłubek, późniejszy biskup krakowski. Ku ich czci (Floriana i bł. Wincentego Kadłubka) wystawiono w dzielnicy Krakowa na Kleparzu, przepiękną świątynię.
 
Kiedy w Krakowie wybuchł opgromny pożar w 1528 r. strawił on tę część miasta, ocalała jedynie ta świątynia im poświęcona. Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce jako patrona strażaków, jako świętego od klęsk pożaru, powodzi i sztormów. W Krakie do dziś obchodzi pamiątkę św. Floriana jako ważne święto. Święty Florian jest patronem Austrii i Bolonii oraz w Polsce Chorzowa; ponadto jest patronem ludzi związanych z ogniem: hutników, strażaków i kominiarzy, a także garncarzy i piekarzy. W Warszawie jest katedra warszawsko-praska pod wezwaniem świętego Floriana.

W ikonografii św. Florian przedstawiany jest jako oficer rzymski gaszący pożar z naczyniem w ręku. Czasami przedstawiany jest jako książę. Bywa, że w ręku trzyma chorągiew. Jego atrybutami są: kamień młyński u szyi, miecz, kolczuga, czerwony i biały krzyż,płonący dom, orzeł, tarcza, zbroja 
i palma męczeńska, 
 
PioFlo

Żywoty świętych. Inni patroni dnia 30.04.

  •   Święty Józef Maria Rubio, prezbiter
  
 
Żródła: 
Foto 1. XVIII-wieczne przedstawienie świętego Floriana.Autorstwa anonymous painter (Alps region) - zeller.de, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=4486996
 
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor