Wydarzenia 8 Apr 11:19 | Redaktor
Święty Dionizy, biskup i męczennik - patron dnia (8.04)

Foto. Figura św. Dionizego (z głową w rękach) z portalu katedry Notre-Dame w Paryżu. Domena publiczna. Źródło Wikipedia

Patron dnia 8.04 - Informacje o św. Dionizym czerpiemy z pism Euzebiusza z Cezarei oraz św. Hieronima. Ten pierwszy chwali wielką pobożność i gorliwość pasterza św. Dionizego. Według Euzebiusza, Dionizy miał zostawił osiem bardzo ważnych listów do różnych biskupów kościoła. św. Dionizy przedstawiany jest w stroju biskupim z księgą w ręku lub z palmą, we wczesnej ikonografii przedstawiany jest także jako męczennik ze swoją głową w rękach.

 Żywoty świętych Kościoła Powszechnego - Święty Dionizy, biskup i męczennik
 
 
Foto. Figura św. Dionizego (z głową w rękach)
z portalu katedry Notre-Dame w Paryżu.
Domena publiczna. Źródło Wikipedia
Dionizyw drugim wieku naszej ery, był był biskupem w Koryncie. Korynt czasów biskupa to duże i bardzo zamozne miasto portowe Grecji, sławne z pobytu św. Pawła i jego przesławnych trzech listów do Koryntian z których do naszych czasów zachowały sie dwa z nich.
 
Informacje o św. Dionizym czerpiemy z pism Euzebiusza z Cezarei oraz św. Hieronima. Ten pierwszy chwali wielką pobożność i gorliwość pasterza św. Dionizego. Według Euzebiusza, 
Dionizy miał zostawił osiem bardzo ważnych listów do różnych biskupów kościoła. Biskup był bardzo poważany za swą mądrość, umiejętność głoszenia Słowa Bożego zjednywała mu rzesze słuchaczy w Koryncie, w jego diezcezji ale i daleko poza nim, dzięki wyzej wspomnianych listach.
 
W swoim Liście do Rzymian wysławia on papieża, św. Sotera: "Rzymianie utrzymują zwyczaje ojców: wasz błogosławiony biskup Soter je nie tylko utrzymał, ale i poszerzył, dzieląc się z braćmi [ze wszystkich stron] dostatkiem, którym sam był obdarzony, i błogosławiąc słowem tych, którzy się do niego zwracają, jak ojciec do dzieci...".  W innych listach z kolei zwraca się on m.in. Ateńczyków, mieszkańców Krety, Nikomedyjczyków, Rzymian i do Lacedemończyków. 
 
Listy są źródłem cennej wiedzy o moralności i zasadach wiary młodego chrześcijaństwa i kościóła w Koryncie. Informacje o nim są bardzo szczątkowe, jednak podajemy inf. o nim z uwagi na fakt iż, kult jegodawnych czasach był bardzo żywy. Imie Dionizy było w dawnych czasach bardzo często używane o czym świadczy fakt, iż o tym imeiniu znamy wi.elu świetych i błogosławionych. W Polsce imię to było kiedyś częściej używane niż dziś.     

W Kościele Wschodnim, św.  Dionizy odbiera należną mu cześć jako męczennik. Ryceże podczas powrotu z jednej z Wojen Krzyżowych za czasów papieża Innocentego IV (+ 1254) przewieźli doczesne szczątki św. Dionizego do Rzymu i tam oddali je pod opiekę klasztoru właśnie pod wezwaniem Świętego Dionizego.

W ikonografii św. Dionizy biskup i męczennik, przedstawiany jest w stroju biskupim, z księgą
w ręku lub z palmą, we wczesnej ikonografii przedstawiany jest jako męczennik ze swoją głową
w rękach (kefaloforia) 
 
PioFlo

Żywoty świętych. Inni patroni dnia 8.04:

Święty Walter z S. Martino di Pontoise, opat

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor