Wydarzenia 27 Jul 07:10 | Redaktor
Święty Celestyn I, papież - patron dnia (27.07)

Święty Celestyn I. Domena publiczna https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Pope_Celestine_I.jpg

Patronem dnia 27.07 jest święty Celestyn I, papież.

Święty Celestyn I

Ojcem Celestyna I był Pryskus. Papież św. Innocenty I nazywał go swoim synem, a po śmierci Bonfiacego I, Celestyn I został mianowany papieżem 4 września 422 roku i był nim przez 10 lat. Jego rządy w Kościele były bardzo pracowite, zaczął od pozbycia się nowicjańskiej herezji, zamknął wszystkie świątynie Nowicjanów, a ich przywódcę Rustyka pozbawił urzędu biskupa. Postawił bazlikę ku czci św. Sabiny na Awentynie, odrestaurował bazlikę Matki Bożej na Zatrybrzu.
 
Papież Celestyn I starał utrzymywać się w Kościele karność poprzez listy, dekrety i swoich delegatów. Piętnował on nadużycia i zwalczał herezje głoszone przez Pelagian. Gdy Pelagiusz przeniósł się na Wschód, nakazał patriarsze Konstantynopola, Nestoriuszowi, potępić głoszone przez niego herezje. Gdy jednak sam Nestoriusz zaczął głosić herezje, Celestyn zwołał w Rzymie synod, na którym potępił tę naukę. Deponował Nestoriusza z urzędu patriarchy dzięki interwencji u cesarza Teodozjusza II. 
Święty Celestyn I przyjaźnił się ze św. Augustynem i św. Cyrylem Aleksandryjskim. Posłał do Irlandii św. Palladiusza, biskupa, do którego dołączył apostoł wyspy, św. Patryk. Po licznej korespondencji zostawionej przez Celestyna, można stwierdzić, że jego działania były wszechstronne i wielce troszczył się o Kościół.
Celestryn I zmarł 27 lipca 432 roku. Pochowany został w mauzoleum obok bazyliki św. Sylwestra. W 817 roku przenisiono jego relikiwie do bazyliki św. Praksedy, a część relikwi znajduje się z bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie i kościole św. Stefana w Bolonii.

Inni patronia dnia 27.07:
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Gersten, w Niemczech - bł. Berolda, opata. Owdowiał, gdy miał 31 lat. Wstąpił wtedy do opactwa św. Błażeja w Szwarcwaldzie. Znacznie później obrano go opatem w Steyr-Gersten pod Passawą. Uczynił tam ośrodek promieniujący na cały kraj. Zmarł w roku 1142. Jego kult zaaprobowano w roku 1970.

oraz:

św. Antuzy, męczennicy (+ VIII w.); św. Feliksa (+ 852); świętych męczenników: Jerzego, diakona, Aureliusza z żoną Natalią i Feliksa z żoną Liliosą (+ 852); świętych męczenników: Hermolausa, prezbitera, oraz braci Hermippusa i Hermokratesa (+ 305); świętych męczenników Maura, biskupa, i Sergiusza (+ pocz. II w.); bł. Novellona, zakonnika (+ 1280); św. Pantaleona, lekarza, męczennika (+ ok. 305)
 
Źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor