Wydarzenia 20 Aug 2021 | Redaktor
Święty Bernard z Clairvaux, opat i doktor Kościoła - patron dnia (20.08)

Święty Bernard. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Bernard_z_Clairvaux#/media/Plik:Bernard_of_Clairvaux_-_Gutenburg_-_13206.jpg

Patronem dnia 20.08 jest święty Bernard z Clairvaux, doktor Kościoła.

Święty Bernard z Clairvaux

Bernard urodził się na zamku Fontaines pod Dijon w 1090 roku w rycerskim rodzie. Jego ojciec był arystokratą i wasalem księcia Burgundii, a matka córką hrabiego. Jako dziecko uczęszczał do szkoły kanoników w St. Vorles. Bernard w Boże Narodzenia miał doznać objawienia, w którym Dziecię Boże zachęcało, by oddał się służbie Bogu. W wieku 17 lat przeżył śmierć matki i od tamtej pory często modlił się do Matki Bożej. Po 5 latach wstąpił do opactwa cystersów wraz z towarzyszami młodości, później wstąpił do niego także ojciec Bernarda. W trakcie pobytu tam, zadawał sobie takie pokuty, że był bliski śmierci. Gdy polepszył się stan jego zdrowia, św. Stefan wysłał go wraz z kilkoma towarzyszami by założyli opactwo w Aube. Jego okolica została przez Bernarda nazwana Jasna Dolina (Clairvaux). W wieku 25 lat otrzymał święcenia kapłańskie, a przez 38 kolejnych lat był opatem klasztoru. Rozpowszechniał dzieło św. Roberta i św. Stefana i uznaje się Bernarda za współzałożyciela zakonu cystersów, zapewnił on mu bowiem niebywały rozwój.


Francisco Goya: Święty Bernard przyjęty do cystersów

Bernard opórcz bycia gorliwym opatem, miał także wielki wpływ na życie Kościoła w XII wieku. Jego dzieła to: założenie trzystu fundacj zakonnych, obrona papieża Innocentego II, zakończenie schizmy Anakleta w Rzymie, ogłoszenie II krucjaty, napisanie reguły zakonu templariuszy. Zostawił po sobie także wiele dzieł, traktatów, kazań czy listów. Najważniejsze z nich to: O łasce i wolnej woli, O stopniach pokory i pychy, Księga o miłowaniu Boga, Pięć ksiąg do papieża Eugeniusza III.

 Święty Bernard z Clairvaux - gorliwy czciciel Maryi

Wyróżniało go nabożeństwo do Męki Pańskiej, a jego bracai często widzieli jak rozmawiał z ukrzyżowanym Chrystusem. Ze względu na swoją miłość do Najświętszej Maryi Panny często pozdrawiał jej wizerunki słowami Ave Maria!, i jak głosi legenda, niegdyś figura Matki Boskiej odpowiedziała mu, mówiąc Salve, Bernard! Ikony często przedstawiają go w tej sytuacji.

 Święty Bernard z Clairvaux - czciciel Męki Pańskiej

Bernard zmarł 20 sierpnia 1153 roku w Clairvaux. Kanonizowany został przez Aleksandra III w 1174 roku, a w 1830 roku Pius VIII mianował go doktorem Kościoła. Pius XII w 1953 roku poświęcił mu encyklikę. Bernard jest czczony jako patron cystersów, Burgundii, Ligurii, Genui, Gibraltaru, Pelplina, a także pszczelarzy; wzywany jako opiekun podczas klęsk żywiołowych, sztormów oraz w godzinie śmierci.W ikonografii Bernard przedstawiany jest w stroju cysterskim. Jego atrybutami są m.in.: księga, krzyż opacki, krucyfiks; Matka Boża z Dzieciątkiem, narzędzia Męki Pańskiej, pióro pisarskie, różaniec, trzy infuły u stóp, rój pszczeli, ul.

 

Inni patroni dnia 20.08: 

  •  Błogosławiony Władysław Mączkowski, prezbiter i męczennik
  •  Błogosławiony Alojzy od Świętego Sakramentu (Jerzy Häfner), prezbiter i męczennik
  •  Samuel, prorok

 

Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Noirmoutier, we Francji - św. Filiberta, opata. Założył także drugie opactwo w Jumieges; w rozwoju życia mniszego odegrało ono rolę niepoślednią. Zmarł około roku 685.

oraz:

świętych męczenników Leowigilda, mnicha, i Krzysztofa, mnicha (+ 852); św. Lucjusza, senatora, męczennika (+ IV w.); św. Maksyma z Chinon, wyznawcy (+ V w.); św. Manetta, zakonnika (+ 1206); świętych męczenników Memenona i Sewera (+ III/IV w.)
 
Źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor