Wydarzenia 24 Aug 2021 | Redaktor
 Święty Bartłomiej, Apostoł - patron dnia (24.08)

Święty Bartłomiej. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Bartłomiej_Apostoł#/media/Plik:Matteo_di_Giovanni_003.jpg

Patronem dnia 24.08 jest święty Bartłomiej, Apostoł.

Święty Bartłomiej

Bartłomiej został wybrany przez Jezusa na Apostoła jako jeden z jego uczniów. W Ewangeliach według św. Marka, Łukasza i Mateusza (Synoptyków) jego imię brzmi Bartłomiej, natomiast w Ewangelii według św. Jana, jego imię to Natanael, wiadomo jednak, że mimo innych imion, osoby te są tożsame. Bartolmaj po aramejsku znaczy "syn Tolmaja", natomiast Natanael - "Bóg dał". Jego pełne, poprawne imię brzmi więc: Natanael, bar Tholmai (Natanael, syn Tolmaja). W Ewangeliach szczególną uwagę zwraca się na przyjaźń Bartłomieja z Filipem Apostołem.


Święty Bartłomiej

Św. Jan podaje, jakoby Bartłomiej pochodził z Kany Galilejskiej i szczegółowo opisuje jego pierwsze spotkanie z Jezusem, na które miał przyprowadzić go Filip, uczeń Chrystusa. Z tego powodu właśnie wymienia się Filipa oraz Bartłomieja razem. Według niektórych, to na weselu Natanaela w Kanie Galilejskiej pojawił się Jezus, gdzie miał dokonywać cudów. Na początku Bartłomiej był sceptycznie nastawiony do mieszkańca Nazaretu, jakim był Jezus, potem jednak dzięki Jego słowom poznał się na nim i mu uwierzył. Świadczy to o jego otwarciu na łaskę Bożą. Prócz pierwszego spotkania z Chrystusem, Bartłomiej pojawia się w Ewangelii św. Jana podczas cudownego połowu ryb, który odbył się po zmartwychwstaniu Chrystusa.

Tradycja chrześcijańska niweiel mówi o św. Bartłomieju, zainteresowanie innymi Apostołami jest większe. Św. Euzebiusz, historyk Kościoła twierdził, że Bartłomiej nauczał i zaniósł Ewangelię do Indii. Inne źródła jednak podają inne miejsca w których miał nauczać Natanael: Etiopię, Arabię Saudyjską, Mezopotamię. Świadczy to o tym, jak mało pewnych informacji jest o tym Apostole.Święty Bartłomiej odzierany ze skóry
 W drobnych fragmentach zachowały się apokryfy o św. Bartłomieju: Ewangelia Bartłomieja Apokalipsa Bartłomieja. W większych częściach znana jest jednak Męka Bartłomieja Apostoła, według której głosił on Ewangelię w Armenii, gdzie miał nawet nawrócić Polimniusza, brata królewskiego. Św. Izydor, biskup Sewilli twierdził, że św. Bartłomiej został obdarty ze skóry, stąd też przedstawia się go tak na ikonach i dziełach, został również patronem garbarzy, rzeźników i introligatorów. Za datę jego śmierci podaje się rok 70.

 

 
Święty Bartłomiej

Po śmierci Bartłomiej zaczął odbierać cześć jako męczennik. Chciano chronić jego relikiwię, dlatego też były one bardzo często przenoszone. Obecnie znajdują się one w Benevento, pod głównym ołtarzem katedry, a ich część przeniesiono do Rzymu. 

 

 Święty BartłomiejKult św. Bartłomieja trwa od V wieku, a jego uroczystości w różnych krajach obchodzi się w różne dni, natomiast łaciński Kościół jego święto obchodzi 24 sierpnia. Od VI wieku zaczęto budować ku jego czci świątynie, między innymi w Pizie, Wenecji, Foligno czy na wyspie Eolia. W Polsce postawiono około 150 kościołów ku jego czci.
W ikonografii św. Bartłomiej jest przedstawiany w długiej tunice, przepasanej paskiem, czasami z anatomiczną precyzją jako muskularny mężczyzna. Bywa ukazywany ze ściągniętą z niego skórą. Jego atrybutami są: księga, nóż, zwój.

 

Inni patroni dnia 24.08:

  •  Święta Emilia de Vialar, dziewica i zakonnica
  •  Błogosławiona Maria od Wcielenia (Vincenta Rosal), dziewica
  •  Błogosławiony Mirosław Bulesić, prezbiter i męczennik
  •  Błogosławiona Poznańska Piątka, męczennicy

 

Ponadto dziś także w Martyrologium:
św. Audoena, biskupa Rouen (+ 648); świętych męczenników Galiena i Waleriana (+ III/IV w.); św. Jerzego, mnicha i męczennika (+ ok. 730); św. Patryka, opata (+ VI w.); świętych męczenników Ptolemeusza i Eutychlusza (+ I w.); św. Tacjona, męczennika (+ III/IV w.)
 
Źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor