Wydarzenia 28 Aug 2020 | BR
Święty Augustyn - nawrócony doktor Kościoła

fot. public domain

Św. Augustyn był synem poganina Patrycjusza i chrześcijanki św. Moniki. Doznał gruntownego nawrócenia i poświęcił się służbie Bożej.

Na początku swojego życia był daleki od chrześcijaństwa i jego zasad moralnych. Jego matka przez wiele lat modliła się o jego nawrócenie i tak też się stało. Augustyn mając ponad 30 lat przyjął chrzest i zaczął służyć Chrystusowi. Na drogę wiary zaprowadziły go między innymi kazania św. Ambrożego.

 

Augustyn w Hipponie przyjął święcenia kapłańskie i założył wspólnotę braci, a niedługo później został tamtejszym biskupem. Odznaczał się dużą pobożnością i zdobył uznanie wśród wiernych. Napisał pierwszą regułę zakonną Zachodu, która do dziś kształtuje funkcjonowanie wielu wspólnot zakonnych. Za czasów swojego biskupstwa walczył z wszelkimi herezjami i wyjaśniał naukę Kościoła. Był gorliwym głosicielem słowa Bożego, ojcem dla ubogich i pokrzywdzonych, a także obrońcą wiary  przed herezjami. Wywarł ogromny wpływ na rozwój teologii i filozofii.

 

Zmarł w czasie oblężenia Hippony przez Wandalów 28 sierpnia 430 roku po niespełna 40 latach służby Chrystusowi. Jego grób znajduje się w Pawii. Napisał wiele dzieł m.in. „Wyznania”, „O katechizacji ludzi prostych”, „O wierze i symbolu wiary”. Zachowały się jego 363 kazania i 217 listów. Jest jednym z doktorów Kościoła oraz patronem augustianów, kanoników regularnych, magdalenek, Kartaginy, wydawców i teologów.

 

W ikonografii przedstawiany jest w stroju biskupim lub jako zakonnik. Jego atrybutami są: anioł mówiący mu do ucha, księga, pastorał, serce w dłoni, serce przeszyte dwiema strzałami, uczeń lub grupa uczniów.

 

Na podstawie: brewiarz.pl/augustianie.pl

BR

BR Autor

Redaktor