Wydarzenia 19 Dec 2015 | Redaktor
Święto patronalne lazarystów

Czterech nowych postulantów złożyło w bydgoskim Sanktuarium Nowych Męczenników uroczyste ślubowanie podczas patronalnego święta Rycerskiego i Szpitalnego Zakon św. Łazarza z Jerozolimy.

Każdy z nich zobowiązał się do przestrzegania dekretu Kongregacji Nauki Wiary, zatwierdzonego przez Jana Pawła II w 1983 roku. Zakon jest pełnoprawną instytucją, założoną na podstawie prawa kanonicznego ze stanowiskiem wybieralnego wielkiego mistrza. W marcu 2016 roku miną dwa lata, jak erygowano Stowarzyszenie Katolickie – Rycerski i Szpitalny Zakon św. Łazarza z Jerozolimy w Diecezji Bydgoskiej.

Codzienna działalność jego członków skupia się przede wszystkim na wymiarze charytatywnym. Organizacja, która jest znana na całym świecie, dzisiaj przeżywa bardzo dynamiczny rozwój w polskich diecezjach. Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem kilkudziesięciu spotkań m.in. z biskupami, którym nakreślono cele i kierunki działań lazarytów.

Uczestnicy uroczystości spotkali się w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, który zachęca, by jeszcze wyraźniej odwoływać się do charyzmatu zakonu. – W średniowieczu i w czasach późniejszych była to promocja kultury medycznej i bardzo skuteczna walka z trądem. Natomiast dzisiaj jest to walka z „trądem cywilizacyjnym”, czyli odrzuceniem, biedą, bezdomnością – powiedział Krzysztof Polasik-Lipiński, Baliw Komandorii Polskiej oraz prezes stowarzyszenia w diecezji.

Zaangażowany w budowanie polskich struktur, przyjęty w tym roku do zakonu Andrzej Mamys wśród ostatnich działań na rzecz potrzebujących wymienił m.in. kontynuację pomocy świątecznej dla małych mieszkańców domu dziecka. Wśród palących zadań uwypuklił również potrzebę tworzenia profesjonalnych struktur wolontariatu, którego mocnym filarem staną się ludzie młodzi. – W ciągu najbliższych lat chcielibyśmy także zrealizować duży projekt, wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci – podkreślił.

Święto patronalne odbywające się w bliskości świąt Bożego Narodzenia oraz Eucharystia pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Jana Tyrawy stały się również okazją do przełamania opłatkiem.

jm

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor