Wydarzenia 2 Oct 07:08 | Redaktor
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, dziewica i doktor Kościoła - patron dnia (01.10)

Święta Teresa z Lisieux. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Teresa_z_Lisieux#/media/Plik:Teresa-de-Lisieux.jpg

Patronką pierwszego dnia października jest święta Teresa od Dzieciątka Jezus, dziewica i doktor Kościoła.

Święta Teresa z Lisieux

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (zwana Małą Tereską lub Teresą z Lisieux) urodziła się 2 stycznia 1873 roku w Alencon. Była czwartym dzieckiem Ludwika i Zofii, która zmarła gdy Teresa miała 4 lata. Po jej śmierci, za matkę obrała sobie Najświętszą Maryję Pannę. W latach 1881-1886 przebywała u benedyktynek w nowym miejscu zamieszkania, Lisieux. Podczas pobytu u nich Teresa ciężko zachorowała, a po uzdrowieniu uznała, że stało się to dzięki Matce Bożej. W 1884 roku przyjęłą pierwszą Komunię, a potem sakrament bierzmowania. W wieku 13 lat, Teresa postanowiła oddać się Bogu i modlitwie, rozpoczęła swoją drogę do świętości. Jednym ze świadectw jej pobożności jest to, że modliła się za nawrócenie mordercy. Ten jednak nie chciał przyjąć Boga aż do momentu wydania wyroku, gdy na gilotynie poprosił kapłana o krzyż i zaczął go całować. Teresa miała wołać wtedy: "To mój pierwszy syn!"
 

Święta Teresa z Lisieux
W wieku 15 lat, Teresa postanowiła dołączyć do Karmelu. Przełożona zakonu nie przyjęła jej jednak, obawiając się o ciężkie warunki życia. Teresa jednak zdeterminowana była by dołączyć do zakonu, w tym celu pojechała prosić biskupa o zrobienie wyjątku i przyjęcia jej do Karmelu. Ten jednak się nie zgodził. Następnie wraz z ojcem pojechała do Rzymu, by prosić Leona XIII. Mówiła do niego: "Ojcze święty, pozwól, abym dla uczczenia Twego jubileuszu mogła wstąpić do Karmelu w piętnastym roku życia". Papież również nie uczynił dla niej wyjątku.
 
Jej marzenie spełniło się po roku: przyjęto ją jako postulantkę, a potem następnie nowicjuszkę. W 1889 były jej obłóczyny, a jako imię przyjęła: Teresa od Dzieciątka Jezus i od Świętego Oblicza. Jej dwa postanowienia brzmiał: "Chcę być świętą" oraz "Przybyłam tutaj, aby zbawiać dusze, a nade wszystko, by się modlić za kapłanów". Po roku przyjęła profesję, a już po 3 latach została wyznaczona na stanowisko mistrzyni nowicjuszek i piastowała je do śmierci. Teresa była świetną zakonnicą, sumiennie spełniała najmniejsze obowiązki, nazywała to "małą drogą dziecięctwa Bożego". Swoje cierpienia i ofiarę opisała w książce Dzieje duszy.


Święta Teresa z Lisieux
Przed tym jak zapadła na śmiertelną chorobę, przełżona Teresy traktowała ją surowo, ze względu na jej lekkomyślność. Także siostra, którą sie opiekowała, często ją rugała i miała coraz więcej wymagań. Na rok przed śmiercią zmagała się z ciężką gruźlicą. Mimo choroby, nadal pełniła swoje obowiązki. Podczas ciężkiej zimy jej choroba postępowała coraz bardziej, ale przełożone lekceważyły jej stan. Na leczenie posłano ją dopiero po roku. 30 września 1897 roku zmarła. Jej ostatnimi słowami miały być: "Chcę, przebywając w niebie, czynić dobro na ziemi. Po śmierci spuszczę na nią deszcz róż".
 


Święta Teresa z Lisieux
Teresa z Lisieux beatyfikowana była w 1923 przez Piusa XI, a dwa lata później kanonizowana. Wraz z św. Franciszkiem Ksawerym została patronką misji katolickich. Stało się tak, bowiem Teresa była pierwszą ochotniczką by wyjechać na misję do Sajgonu i Hanoi. W 1944 została również patronką Francji, a w 1997 św. Jan Paweł II uznał ją za doktorkę Kościoła.


W ikonografii św. Teresa przedstawiana jest na podstawie autentycznych fotografii. Jej atrybutami są: Dziecię Jezus, księga, pęk róż, pióro pisarskie.
 
Inni patroni dnia 01.10:
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
św. Bawona z Gandawy (+ ok. 659); św. Domnina, męczennika (+ IV w.); świętych męczenników Werysyma i jego sióstr: Maksymy i Julii (+ 303)
 
Źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor