Wydarzenia 31 May 05:45 | Redaktor
Święta Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny - patron dnia (31 maja)

Św. Nawiedzenie Maryi - obraz Giotto di Bondone w Kaplicy ScrovegnichPraca własna, Ramazan Polat, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=94610

Dnia 31 maja obchodzimy w Kościele Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Foto1. Św. Nawiedzenie Maryi .
Obraz Giotto di Bondone

Święto Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny wywodzi się
z religijności chrześcijańskiego Kościoła Wschodniego. Uroczystość tę zawdzięczamy wprowadzeniu jej do obrządków zakonu franciszkańskiego przez św. Bonawentura w roku 1263. Kiedy rozpoczęła się wielka schizma na Zachodzie, święto to rozszerzył na cały Kościół Powszechny papież Bonifacy IX w roku 1389, aby za przyczyną Maryi uprosić jedność w Kościele Chrystusowym. Sobór w Bazylei (1441) zatwierdził to święto które przetrwało do dzisiejeszych czasów.  
Święto Nawiedzenia obchodzimy w Kościele w okresie między uroczystościami Zwiastowania Pańskiego a narodzenia św. Jana Chrzciciela.
W ten sposób wspominamy w Kościele przede wszystkim spotkanie Mesjasza ze swoim poprzednikiem - Janem Chrzcicielem torującym drogę na przyjście Zbawiciela.
Jest to także symboliczne spotkanie dwóch matek.

Opis Nawiedzenia zostawił nam w swojej Ewangelii (Łk 1, 39-56) św. Łukasz. Według tradycji biblijnej miało ono miejsce około 7 km na zachód od Jerozolimy w miejscowości w Ain Karim, gdzie dwa kościoły upamiętniają dwa ważne wydarzenia - radosne spotkanie matek (kościół nawiedzenia św. Elżbiety, położony na zboczu wzgórza za miastem) i oraz narodzenie Jana Chrzciciela (kościół położony w samym mieście). Maryja najprawdopodobniej odbywała całą tę drogę z Nazaretu do Ain Karim - czy jak chcą niektórzy bibliści może nawet do Hebronu - pieszo. Prawdopodobnym jest też, że przyłączyła się do jakiejś pielgrzymki, zmierzającej do Jerozolimy. Trudno jest bowiem przypuszcać, aby sama ruszyła w tak długą drogę, która mogła wynosić nawet 150 kilometrów. Pragnęła ona podzielić się wiadomością o Zwiastowaniu ze swoją krewną, jednocześnie też  pogratulować jej tak długo oczekiwanego dziecka.
Maryja po przybyciu na miejsce dowiaduje się, że Elżbieta już wszystko o tym wie - jest ona tak dalece zorientowana, że zwraca się do Maeyi słowami anioła: "Błogosławiona jesteś między niewiastami". Elżbieta w swoich słowach wyraża uznanie dla Maryi, że ta z ufnością zawierzyła słowom posłańca Bożego. Zadziwiająca jest przy tym pokora Maryi. Przychodzi bowiem z pomocą do swojej  krewnej, aby pomóc gdy ta starsza krewna rodzić będzie pierworodnego syna. Ale też Elżbieta pokazuje wobec Maryi  wielki akt pokory, kiedy wita Matkę Chrystusa słowami: "A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?" Elżbieta stwierdza równocześnie, że na dźwięk słowa Maryi poruszyło się w łonidziecię.

Foto 2.Nawiedzenie Maryi. Wikimedia
Obraz autor nieznany. Domena publiczna.
Źródło Wikimedi

Egzegeci biblijni  są przekonani, że był to symboliczny akt powitania dzieciątka Jezus przez dziecię św. Jana,  przekonując iż to właśnie w tym właśnie momencie św. Januwolniony został od grzechu pierworodnego
i napełniony Duchem Świętym. Poruszenie się  św. Jana  w łonie matki bardzo często porównuje się z tańcem radości króla Dawida, idącego przed Arką 
Przymierza. Słowa św. Elżbiety przywołujemy zawsze, ilekroć odmawiamy Pozdrowienie Anielskie, na pamiątkę tego, iż krewna Maryi powtórzyła część pozdrowienia Archanioła Gabriela: "Błogosławiona jesteś między niewiastami", wyraźnie czyniąc aluzję, że ona za sprawą Ducha Świętego została we wszystko wcześniej wtajemniczona. Zaraz po tych słowach dodała własne zdanie : "i błogosławiony jest owoc Twojego łona".

Wydarzenie zwane  Nawiedzeniem Najświętszej Maryi Panny rozważamy podczas modlitw jako jedną
z radosnych tajemnic różańca świetego. W Kościele Powszechnym istnieją zakony żeńskie, które za główną patronkę obrały sobie Matkę Bożą
w tajemnicy Nawiedzeniem Najświętszej Maryi Panny, i od tej tajemnicy przyjął on nazwę swojego Zgromadzenia. Chodzi o Zgromadzenie Wizytek,
czyli Zakon Sióstr Nawiedzenia Maryi Panny.
Założył je św. Franciszek Salezy, wspólnie ze św. Joanna de Cąhantal  i miało to miejsce w roku 1610.

Żywoty świętych. Inni patroni dnia 31.05

 

PioFlo

 

  •  Święta Kamila Baptysta Varano, dziewica i zakonnica
 
 
Źródła:
Foto Wikimedia
 
Foto główne i Foto1. Św. Nawiedzenie Maryi - obraz Giotto di Bondone w Kaplicy ScrovegnichPraca własna, Ramazan Polat, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=94610
 
Foto 2. Św. Nawiedzenie Maryi. Obraz autor nieznany. Domena publiczna. Źródło Wikimedia
 
Wikipedia, Brewiarz - Czytelnia.
 

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor