Wydarzenia 26 Aug 2020 | BR
Święta Monika – matka nieustająca w modlitwie

fot. public domain

Święta Monika żyła w IV wieku n.e. w Afryce. Została wydana przez rodziców za mąż i urodziła trójkę dzieci – w tym św. Augustyna.

Augustyn na początku życia przysparzał matce wiele problemów i trosk. Prowadził rozwiązłe życie z dala od wiary chrześcijańskiej. Jednak św. Monika nie ustawała w modlitwach za jego nawrócenie. Jeden z biskupów miał powiedzieć do niej: „Matko, jestem pewien, że syn tylu łez musi powrócić do Boga”. Mimo iż nie pochwalała zachowania syna, podążyła za nim do Rzymu i Mediolanu, gdzie na własne oczy ujrzała jego nawrócenie. Po tym jak Augustyn przyjął Chrzest Św. Monika czuła się spełniona i postanowiła powrócić do Afryki. Jednakże zachorowała na febrę i zmarła w Ostii koło Rzymu w wieku 55 lat. Została pochowana w Ostii, a część relikwii przeniesiono do Francji i Rzymu.

 

Więcej o świętej Monice można dowiedzieć się z „Wyznań” spisanych przez jej syna. “Gdzie tylko mogła, okazywała się jako czyniąca pokój” – pisze Augustyn. Nie znosiła poklasku i plotkarstwa. Miała niezachwianą nadzieję, silną wiarę i intelekt. Dużo czasu poświęcała modlitwie i rozważaniu Pisma Świętego. Na łożu śmierci powiedziała do Augustyna:

 

 „Co jeszcze trzymało mnie przy życiu, to była jedynie nadzieja zobaczenia ciebie jako wierzącego chrześcijanina. W swojej dobroci Bóg udzielił mi tego, gdyż teraz zobaczyłam ciebie jako Jego sługę. O jedno tylko was proszę: gdzie byście tylko nie byli, wspominajcie mnie przy ołtarzu Pańskim”

 

Św. Monika jest patronką matek, żon i wdów oraz kobiet, które mają kłopoty ze swoimi dziećmi. W ikonografii przedstawiana jest w stroju wdowy z atrybutami: książką, krucyfiksem czy różańcem.

 

Na podstawie: brewiarz.pl/augustianie.pl

BR

BR Autor

Redaktor