Wydarzenia 3 Aug 2022 | Redaktor
Święta Lidia - patronka dnia (03.08)

Święta Lidia. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Lidia_(postać_biblijna)#/media/Plik:Lidia.jpg

Patronką dnia 3 sierpnia jest święta Lidia, postać biblijna.

Święta Lidia

Lidia jest znana z Nowego Testamentu, miała zamieszkiwać Filippie w Macedonii. Sprzedawała purpurę, luksusowy towar, można więc wywnioskować, że była ona zamożna. Lidia po przybyciu św. Pawła do Miasta, przyjęła chrzest. Jak pisze św. Łukasz, miała ona udzielić mu gościny:

"Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, a stąd do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest [rzymską] kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie - jak sądziliśmy - było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też nam pewna bojąca się Boga kobieta z Tiatyry, imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swoim domem, poprosiła nas: <<Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu - powiedziała - przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim>>. I wymogła to na nas" (Dz 16, 14-15).

Była to pierwsza poganka, jaką pozyskał dla Chrystusa św. Paweł w czasie swojej podróży do Azji Mniejszej, Grecji i Macedonii, odbywającej się w latach 50-52. Łukasz pisał jakoby spotkanie Apostoła z Lidią miało miejsce nad rzeką, zgodnie z żydowskim zwyczajem. Z mieszkańcami miasta Filippa św. Paweł zawarł przyjaźń, pisał do nich List, który jest częścią Nowego Testamentu. Chwali w nim gorliwość i ofrarność Filipian (Flp 4, 15). Docenia on w nich Lidię, która udzieliła mu gościny i pomagała w jego potrzebach. Nieznane są dalsze losy św. Lidii. Jest ona patronką farbiarzy.
 
Inni patroni dnia 02.08:
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Konstantynopolu - św. Dalmacjusza, opata. W chwili wystąpienia Nestoriusza był już od dawna mnichem i cieszył się w stolicy wielkim poważaniem. Wykorzystując je, wziął czynny udział w manifestacji, jaką przed pałacem cesarskim urządzono na rzecz uchwał efeskich. Zmarł około roku 440. Pogrzeb, któremu przewodniczył patriarcha Proklos, był pośmiertnym triumfem.

W Auten, we Francji - św. Eufroniusza, biskupa. Troszczył się gorliwie o zachowanie dyscypliny, jednolitość liturgii oraz godne obsadzenie sąsiednich stolic biskupich. Mimo tej aktywności dokładnej daty jego śmierci nie znamy. Nastąpiła zapewne po roku 471, bo wtedy wziął jeszcze udział w synodzie w Arles.

oraz:

św. Asprena, biskupa (+ III w.); świętych Cyry i Marany (+ V w.); św. Piotra, biskupa w Anagni (+ 1105)
 
Źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor