Wydarzenia 25 Nov 2022 | Redaktor
Święta Katarzyna Aleksandryjska, dziewica i męczennica - patron dnia (25.11)

Święta Katarzyna Aleksandryjska. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzyna_Aleksandryjska#/media/Plik:Michelangelo_Caravaggio_060.jpg

Patronką dnia 25 listopada jest Święta Katarzyna Aleksandryjska, dziewica i męczennica.

Święta Katarzyna AleksandryjskaPodobnie jak św. Cecylia na Zachodzie, tak św. Katarzyna przede wszystkim na Wschodzie należała do najbardziej znanych świętych. Mało jednak o niej wiemy, a tak wiele powstało o niej legend, że niektórzy hagiografowie nawet powątpiewali w jej historyczne istnienie. Zachowały się dwa opisy męki i śmierci św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ale pochodzą one dopiero z wieku VI i są pełne legend. Mamy jednak świadectwa już z wieku IV - a więc bardzo wczesne, bo sięgające prawie czasów Świętej. Wspominają bowiem o niej Rufin i Euzebiusz z Cezarei Palestyńskiej.
Według legendy Katarzyna urodziła się w Aleksandrii, stolicy Egiptu, jako córka króla Kustosa. Była osobą nie tylko bardzo zamożną, ale także wykształconą. Słynęła z urody. O jej rękę daremnie ubiegali się najznakomitsi obywatele miasta, bo - jak wiele chrześcijanek - złożyła ślub dozgonnej czystości.


Legenda podaje, że Katarzyna urodziła się w Aleksandrii, jako córka króla Kustosa. Słynęła ona ze swojej urody, zamożności i wykształcenia. O jej ręke mieli starać się najznamienitsi obywatele miasta, spotykali się jednak z odmową, ze względu na złożone przez nią śluby czystości.

W czasie życia Katarzyny Aleksandryjskiej wybuchły najdotkliwsze prześladowania chrześcijan w historii Kościoła. Miały one miejsce za czasów cesarza Dioklecjana. Katarzyna była jedną z jego ofiar. Po porwaniu miała być zmuszana do składania ofiar pogańskim bogom, jednak odmawiała, wyznając Jedynego Boga. Zarządzono wówczas dysputę między nią a pięćdziesięcioma myślicielami. W trakcie debat, udowodniła prawdziwość swojej wiary i nawróciła wielu z adwersarzy na wiarę w Jezusa. Rozgniewany cesarz po zarządzonej przez siebie dyspucie, skazał Katarzynę na dotkliwe tortury. Wyrok śmierci padł w latach 307 a 312.


Święta Katarzyna AleksandryjskaJej męczeństwo było niezwykłe, skoro wyróżnia się ona tak wielką czcią. Jej relikwie znajdują się na Górze Synaj, stoi tam prawosławny klasztor i kościół, które są celem pielgrzymek. Wystawił go cesarz Justynian w VI wieku. Św. Katarzyna jest patronką zakonu katarzynek; Nowego Targu, Dzierzgonia i Cypru; nauki i uniwersytetów, w tym paryskiej Sorbony; adwokatów i notariuszy, bibliotekarzy, drukarzy, filozofów chrześcijańskich, grzeszników, kolejarzy, kołodziejów, literatów, mężatek, młodych dziewcząt, młynarzy, fryzjerów, modystek, mówców, piekarzy, powroźników, prządek, studentów, szwaczek, uczonych, woźniców, zecerów.

W ikonografii św. Katarzyna przedstawiana jest w koronie królewskiej, z palmą męczeńską w dłoni. Jej atrybutami są: anioł, Dziecię Jezus, nakładające na jej palec pierścień jako oblubienicy, filozofowie, z którymi prowadziła dysputę, gałązka palmowa, koło, na którym była łamana, korona w ręku, krzyż, księga, miecz, piorun.
 
Inni patroni dnia 25.11:
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Aleksandrii, w Egipcie - św. Piotra, biskupa i męczennika. Mówi o nim w swej Historii Euzebiusz, a wspominają święci Atanazy i Epifaniusz. Stolicę biskupią objął w roku 300. Natomiast wedle wszelkiego prawdopodobieństwa śmierć męczeńską poniósł w roku 311, pod sam koniec wielkich prześladowań. Na Wschodzie nazywano go dlatego "pieczęcią męczenników".

W Eymen pod Walencją, we Francji - bł. Beatryczy z Ornacieu. W trzynastym roku życia wstąpiła do kartuzji. W roku 1301 wysłano ją na założenie nowego domu zakonnego. Bezskutecznie walczyła tam z niedostatkiem. Zmarła z wycieńczenia w roku 1303. Jej biografię sporządziła współczesna jej Małgorzata z Oingt. Kult zaaprobował w roku 1869 Pius IX.

oraz:

bł. Humilisa, zakonnika (+ 1637); św. Merkuriusza z Cezarei Kapadockiej, żołnierza i męczennika (+ poł. III w.); św. Mojżesza z Rzymu, prezbitera i męczennika (+ 251)
 
źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor