Wydarzenia 27 Jun 06:40 | Redaktor
Święta Emma z Gurk, wdowa - patronka dnia (27.06)

Święta Emma z Gurk, wdowa. Autorstwa Anonimowy German Artist active at the Court of AnsbachDomena publi

Patronką dnia 27 czerwca jest Święta Emma z Gurk, wdowa.


Święta Emma z Gurk
Św. Emma (Hemma) urodziła się w hrabiowskiej rodzinie Friesach-Zeltschach w Karyntii koło roku 980. Poślubiona została  ją z przedstawicielem tamtejszego rycerstwa, Wilhelmem, hrabią Sann. BArdzo szybko owdowiała, a dwadzieścia lat później utraciła również syna, którego najprawdopodobniej zamordował lub namówił do zamordowania książe Karyntii. Po smierci męża i syna stała się Emma  jedyną właścicielką rozległych włości położonych w Karyntii, Styrii i Krainy. Swoje dobra  w dużej mierze przeznaczyła na pobożne fundacje, zwłaszcza na założenie klasztoru benedyktynek w Gurk (1043) oraz opactwa benedyktynów w Admont. Wspomnagała wiele parafii i innch dział kościelnych. Kiedy utworzono biskupstwo w Gurk w 1073 roku  uposażono je w dobra, podarowane Kościołowi przez Emmę, wówczas Emma zaczęła uchodzić za główną fundatorkę nowo założonej diecezji.
Św. Emma zmarła w Gurk 29 czerwca 1045 r. Cześć św. Emmy datowana była od samego początku. W roku 1174 szczątki Emmy przeniesiono do katedry, a następnie kilkakrotnie starano się o zgodę na papieską aprobatę jej kultu. Jednak starania te w skutek rozmaitych wydarzeń politycznych jakie miały wówczas miejsce formalna kanonizacja Emmy odbyła się dopiero w roku 1938, kiedy to Stolica Apostolska dokonała potwierdzenia wielowiekowego kultu Czcigodnej Sługi Bożej.


 
PioFlo
 
 
Pozostali patroni dnia 27.06.

Ponadto dziś także w Martyrologium 27.06.

W Mediolanie - świętych Arialda i Erlembalda, przywódców tzw. Paterii, stronnictwa zmierzającego do radykalnych reform kościelnych. Arialda zamordowano na Lago Maggiore w roku 1066. Podobna śmierć w roku 1075 spotkała Erlembalda.

W Deliceto, we włoskiej prowincji Foggia - bł. Benwenuta z Gubbio, franciszkanina. Pełen bogomyślności i zamiłowany w samotności, był on równocześnie oddany posługom dla bliźnich i zasłynął z opieki nad trędowatymi. Zmarł w roku 1232.

oraz:

św. Anekta, męczennika (+ III/IV w.); św. Jana, prezbitera (+ VI w.); św. Sampsona, prezbitera (+ 560)
 
 
 
Źródła:

Foto główne i Foto 1. Święta Emma z Gurk, wdowa.Autorstwa Anonimowy German Artist active at the Court of Ansbach () - Tropper (ed.) Hemma von Gurk, Ausstellungskatalog 1988, Klagenfurt., scanned 11 June 2006 by BenutzerGriensteidl, Domena publi

Foto 2
.
 
Foto 3
 
Wikipedia, Brewiarz - Czytelnia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor