Wydarzenia 27 Jan 2023 | Redaktor
Święci Tymoteusz i Tytus, biskupi - patron dnia (26.01)

Święty Tymoteusz. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Tymoteusz_(postać_biblijna)#/media/Plik:Saint_Timothy.jpg

Patronami dnia 26 stycznia są Święci biskupi Tymoteusz i Tytus.

Święci Tymoteusz i Tytus

Tymoteusz był uczniem i współpracownikiem św. Pawła, który nazywał go "najdroższym synem" i "pomocnikiem". Poznali się, gdy Apostoł Narodów w czasie pobytu w miasteczku Listra nawrócił dwie kobiety, Lois i jej córkę Eunikę. Eunika była matką Tymoteusza, a jego ojcem poganin greckiego pochodzenia. Ich syn był dobrze wykształcony, znał Pismo święte. Ochrzcił go św. Paweł i dlatego też nazwał go swoim synem. Często wykorzystywał go jako swojego posłannika do gmin w Koryncie, Filippie i Tesalonikach. Później został także biskupem Efezu. Towarzyszył św. Pawłowi w czasie podróży po Azji, Achai i Jerozolimy. Listy do Tymoteusza znajdują się w Nowym Testamencie.
 
Jak mówi podanie, Tymoteusz oddał się do dyspozycji św. Jana Apostoła po przybyciu do Efezu, a po jego banicji, ponownie objął urząd biskupa. Według tradycji, Tymoteusz zginął męczeńską śmiercią z rąk pogan. Miało wydarzyć się to około 97 roku. W 356 roku jego relikwie przeniesiono z Efezu do Konstantynopola, a stamtąd wywieziono je w XII wieku do Włoch.

W ikonografii św. Tymoteusz przedstawiany jest w tunice lub jako biskup w liturgicznych szatach. U jego stóp leżą kamienie.
 
 
Postać Tytusa opisywana była w listach św. Pawła. Miał pochodzić z grecko-rzymskiej rodziny mieszkającej w Antiochii, skąd św. Paweł zabrał go do Jerozolimy i w 49 roku ochrzcił. Wraz z Tymoteuszem i św. Łukaszem był on jednym z najbliższych uczniów Pawła Apostoła. Często pochwalał go w swoim Listach, powierzał mu także różne misje, jak np. wysłanie do Koryntu. List skierowany przez Apostoła Narodów bezpośrednio do Tytusa znajduje się w Nowym Testamencie. W 63 roku został on biskupem na Krecie. Zmarł w wieku 94 lat śmiercią męczeńską w mieście Gortyn. Jego szczątki złożono w miejscu śmierci, a następnie relikwie znajdowały się w wielu miejscach. Obecnie znajdują się one w Heraklionie na Krecie.W ikonografii Święty przedstawiany jest w stroju biskupim. Jego atrybutem jest księga.
 
Inni patroni dnia 26.01:
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
bł. Andrzeja z Peschiera, zakonnika (+ 1485); św. Teogenesa z Hippony, biskupa i męczennika (+ ok. 258)
 
źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor