Wydarzenia 26 Jun 08:37 | Redaktor
Święci męczennicy Jan i Paweł - patroni dnia (26.06)

Święci Jan i Pawł Śmierć męczeńska. Autorstwa Didier Descouens - Praca własna, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=65077976

Patronami dnia 26 czerwca są Święci męczennicy Jan i Paweł.


 Święci Jan i Pawł Śmierć męczeńska.
Autorstwa Didier Descouens
Święci Jan i Paweł byli braćmi. Byli wysokimi urzędnikami   na dworze cesarza Konstancji i Heleny młodszej córek cesarza Konstantyna Wielkiego. Potem również zajmowali znaczące stanowiska w wojsku rzymskim. Wreszcie już jako rzymscy senatorowie zamieszkali w pałacu na wzgórzu Celio w Rzymie. W czasach kiedy wybuchło prześladowanie chrześcijan, wówczas cesarz Julian Apostata zaprosił obu braci na swój dwór. Ci jedanka odmówili, aby w ten sposób wyrazić sprzeciw wobec  edyktów cesarz prześladujących chrześcijan. Jednak ceszarz zemścił się na nich w ten sposób, że przysłał im do ich dworu swojego namiestnikaTerencjana, aby ten ich złamał wymuszając na nich złożenie ofiary z kadzidła Jowiszowi najwyższemu bóstwu rzymskiemu. Kiedy zaś ci stanowczo odmówili, kazał ich zgładzić w mrokach nocy w ich własnym domu w dniu 26 czerwca 362 r. , miano to zrobić tak aby nie było o tym rozgłosu.
W 398 roku na miejscu męczeństwa obu braci, rzymski senator Bizante, i jego syn Pammachiusz, wznieśli  na ich cześć bazylikę. Bazylika zdewastowana została przez Alaryka, dowódcę Wandalów w 410 roku, a później została na nowo odbudowana. Poważnie uszkodziło ją również
trzęsienie ziemi, jakie za panowania papieża św. Leona I Wielkiego nawiedziło Rzym  (442), i znowu została odbudowana, ponownie uległa zniszczeniu przy najeździe na Rzym króla Normanów, Roberta Guiskarda (1084). Jednak za panowania papieża Paschalisa II (1099-1118) kardynał Teobald podźwignął bazylikę z ruin i na nowo pięknie ją przyozdobił. Bazylika Świętego Jana i Pawła , przetrwała do dziś, a stale upiększana doczekała się dzisiejszego bogatego wystroju (marmury, rzeźby, drogocenne obrazy) w latach 1715-1718 przez kardynała Fabrycjusza Paoluzzi. Prace archeologiczne w bazylice finansowane były przez kardynała Franciszka Spellmana, tytularnego włodarza tej bazyliki przeprowadzono je w latach 1949-1951, doprowadziły one do odkrycia kształtów pierwotnej bazyliki z wieku IV oraz śladów po domu świętych braci: Jana i Pawła.
W Wenecji  znajduje się także kościół (obecnie ma on tytuł bazyliki) pod wezwaniem braci męczenników, którego budowę rozpoczęto w 1234 r. budowany dla nowego wówczas zakonu dominikanów w Rzymie.
Święci bracia męczennicy Jan i Paweł zażywali dawniej tak wielkiej czci, że ich imiona znalazły się w kanonie Mszy świętej i do dzisiaj są w tym kanonie wymieniani.
 
PioFlo
 
 
Pozostali patroni dnia 26.06.

Ponadto dziś także w Martyrologium 26.06.

W Trydencie - św. Wigiliusza, biskupa. Na stolicę trydencką wstąpił przed rokiem 385. Wybudował podobno 30 kościołów i wiele zdziałał dla nawrócenia pogan. Zmarł albo raczej męczeńską śmierć poniósł około roku 405. Gdzieniegdzie wspominany jest w dniu 31 stycznia.

W Poitou, we Francji - św. Maksencjusza, opata. Do Poitou ściągnęła go sława św. Hilarego. Około roku 500 obrano go opatem. Pod koniec życia schronił się w rekluzji, ale nadal kierował swymi duchownymi synami. Zmarł około roku 515. Św. Grzegorz z Tours pisze, że klasztor, w którym
go pochowano, przybrał nazwę 
Cellula sancti Maxentii.

W Cambrai, w północnej Francji - błogosławionych Magdaleny Fontaine, Franciszki Lanel, Teresy Fantou oraz Joanny Gerard, męczenniczek. Były szarytkami, obsługującymi chorych w pobliskim Arras. Gdy wybuchła rewolucja, wiele z ich współsióstr udało się za granicę, w szczególności do krajów niemieckich, Polski i Szwajcarii. One same pozostały na miejscu i nadal spełniały swe samarytańskie posługi. W końcu zażądano przysięgi konstytucyjnej, mimo to pozostawiono je jeszcze w szpitalu, zarządzanym przez rządowego dyrektora. Aresztowano je w kwietniu 1794 r. W czerwcu zostały przewiezione do Cambrai i po krótkiej rozprawie skazane na śmierć. W więzieniu i w drodze na gilotynę podtrzymywały innych swym rozmodleniem i słowami otuchy. Benedykt XV beatyfikował je w roku 1920.

oraz:

św. Antelma, opata i biskupa (+ 1178); św. Dawida, pustelnika (+ ok. 540); św. Pelagiusza, męczennika (+ 925); świętych Salwiusza, biskupa, i Superiusza (+ VIII w.)
 
 
 
Źródła:

Foto główne i Foto 1. Święci Jan i Pawł Śmierć męczeńska. Autorstwa Didier Descouens - Praca własna, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=65077976

Foto 2
.
 
Foto 3
 
Wikipedia, Brewiarz - Czytelnia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor