Wydarzenia 19 Sep 2021 | Redaktor
Święci męczennicy Andrzej Kim Tae-gŏn, prezbiter, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze - patroni dnia (20.09)

Rzeźba świętego Andrzeja Kim Tae-gon. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Kim_Tae-gŏn#/media/Plik:Korean_priest-Andrew_Kim_Taegon-02.jpg

Patronami dnia 20 września są święci męczennicy Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze.

Święty Andrzej Kim Tae-gŏn

Andrzej Kim Tae-gŏn urodził się w 1821 roku w prowincji Tcziong-Czu w katolickiej rodzinie. Pradziadek Andrzeja, Pius Kim Chin-hu, odbywał 10-letnią karę więzienia za swoje wyznanie, a ojciec, bł. Ignacy Kim, został zamordowany podczas prześladowań. Andrzej przyjął chrzest w wieku 15 lat,  po którym udał się do seminarium w Makao. Po 6 latach wrócił do ojczyzny. W 1845 roku udał się przyjąć święcenia kapłańskie w Szanghaju, zostając tym samym pierwszym koreańskim kapłanem. Stamtąd skierował się na przeprawę wodną dla misjonarzy chrześcijańskich, jednak został aresztowany. Po torturach został ścięty w pobliżu Seulu dnia 16 września 1846 roku.
 


Święty Paweł Chŏng Ha-sang
Paweł Chŏng Ha-sang współpracował i był tłumaczem kapłanów. Przewodził on chrześcijanom w Korei. Jako kleryk seminarium, poniósł męczeńską śmierć 22 kwietnia 1839 roku.

 
 


Męczennicy koreańscy
Podczas wizyty apostolskiej w Korei w 1984 roku, papież św. Jan Paweł II wraz z Andrzejem Kim Tae-gŏn i Pawłem Chŏng Ha-sang
kanonizował 98 Koreańczyków i 3 męczenników z Francji. Wśród kanonizowanych większość była osobami świeckimi, pozostali to biskupi oraz księża.
 


 
 
 
Inni patroni dnia 20.09:
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Londynie - błogosławionych męczenników Tomasza Johsona i Towarzyszy, kartuzów. W maju 1537 przedłożono im tekst przysięgi na wierność Henrykowi VIII w sprawach kościelnych. Odmówili. Powędrowali wtedy do więzienia, gdzie traktowani byli szczególnie okrutnie, zmuszani stać bez przerwy przykuci do ściany, z rękami założonymi do tyłu. Tracono ich po kolei w czerwcu. Jedynie Tomasz zginął w dniu dzisiejszym. Beatyfikował go w roku 1886 Leon XIII.

W Tonkinie, w Indochinach - św. Jana Karola Cornay, męczennika. W roku 1830 wstąpił do seminarium francuskiego Towarzystwa Misji Zagranicznych. W rok później przybył do Macao z zamiarem przedostania się do Chin, ale plan się nie powiódł. Przybył wtedy do Tonkinu. Prześladowania dopiero co się nasiliły. Mimo to doczekał się święceń. W roku 1837 został przychwycony i skazany na rozćwiartowanie. Zginął tego samego roku. Beatyfikował go w roku 1900 Leon XIII, kanonizował - Jan Paweł II w 1988 r.

oraz:

świętych męczenników: małżonków Eustachego i Teopisty oraz ich synów Agapita i Teopista (+ III w.); św. Gliceriusza, biskupa (+ ok. 438)
 
Źródło: Brewiarz - Czytelnia oraz Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor