Wydarzenia 23 May 2016 | Redaktor
Święcenia kapłańskie

„Misją Kościoła jest tworzenie kultury chrześcijańskiej poprzez głoszenie Słowa” – powiedział 21 maja podczas uroczystości udzielania święceń kapłańskich biskup ordynariusz Jan Tyrawa.

Zwracając się do zebranych w bydgoskiej katedrze, dodał, że udzielanie święceń kapłańskich jest szczególnym świętem. – Diecezji bydgoskiej przybywają kolejni kapłani, aby realizować tę misję, dla której na ten świat został posłany Kościół. Wzywam do radości, ale także do modlitwy o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne – mówił.

Biskup ordynariusz przypomniał w homilii, że misją Kościoła jest tworzenie kultury chrześcijańskiej poprzez głoszenie Słowa. – Po to przyjmujecie święcenia kapłańskie, aby to Słowo głosić z mocą. To znaczy głosić je w Duchu Świętym. Bo tylko w ten sposób jest zdolne zrodzić w sercach słuchaczy wiarę – mówił. Biskup ordynariusz Jan Tyrawa podkreślił zarazem, że współczesnym kapłanom przyszło żyć w świecie, który nie zmienia się wraz z upływem dziesięcioleci czy stuleci, ale z godziny na godzinę. – I za każdym razem będziecie musieli się odnaleźć. Również za każdym razem będziecie musieli wykazać swoją wierność Chrystusowi i Kościołowi, a o niej dziś często się zapomina. To jest właściwie wszystko i aż wszystko. I sądzę, że wymiary oraz horyzonty tej wierności będziecie odkrywać z biegiem lat, gromadząc doświadczenie, weryfikując je z prawdą – zakończył.

Czterej neoprezbiterzy pochodzą ze wspólnot w Białych Błotach, Bydgoszczy i Orlu. – Świat potrzebuje kapłanów, bo każdy człowiek gdzieś w głębi swego serca tęskni za Chrystusem. Dzięki tej świętej posłudze Pan Jezus rodzi się nieustannie na ołtarzach świata, a w konfesjonałach wierni na nowo doświadczają miłości miłosiernego Ojca. Do przyjęcia święceń prezbiteratu przygotowywałem się przez sześć lat formacji seminaryjnej. W tych latach Pan Bóg dał mi się doświadczyć jako Ojciec, który wybrał dla mnie najpiękniejszą drogę – powiedział ks. neoprezbiter Paweł Białczyk.

jm

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor