Wydarzenia 12 Apr 06:33 | Redaktor
Św. Zenon z Werony, biskup - patron dnia (12 kwietnia)

Święty Zenon z Werony, biskup. Autorstwa David Monniaux - Praca własna, CC BY-SA 3.0, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=111197

Patronem dnia 12 kwietnia jest święty Zenon z Werony, biskup.

Święty Zenon z Werony, biskup. 
Domena publiczna. Ikonografia 
Zenon urodził się w Cezarei Mauretańskiej (teren dzisiejszej Algierii) około 300 r. . Jako młody chłopak był naocznym świadkiem męczeństwa św. Arkadiusza - widział, jak odrąbywano mu nogi i ręce, by zmusić go do wyparcia Jezusa Chrystusa.  W jednym ze swoich pism Zenon napisze później, że krew tryskała z ran Arkadiusza, jakby cztery fontanny, na końcu męczennikowi odcięto głowę.
 
Zenon studiował w znanych wówczas ośrodkach kultury i nauki Afryki Północnej: w Madaurze i w Syrcie. Jednak nie wiadomo, w jakich okolicznościach znalazł się był w Weronie, gdzie jako 50 letniego mężczyznę wyświęcono go na kapłana. W wieku ok. 62 lat został biskupem Werony.
 
"Trzodę swoją ochraniał przed niebezpieczeństwami arianizmu i panującego wokół pogaństwa" - głosi Martyrologium rzymskie. Zenon pozostawił po sobie 93 tzw. traktaty, będące cennym świadectwem tamtych czasów, ówczesnej ludzkiej mentalności, metodach duszpasterskich jak i wskazaniach  liturgicznych. Szczegółowo opisywał w nich ówczesne praktyki udzielania chrztu świętego i sprawowania Eucharystii.
 
Diecezje Werońską zamieszkiwało wielu pogan, stąd biskup Zenon starał sie bardzo, by pozyskać ich dla Chrystusa i jego kościoła,  zachowywał wielką ostrożność względem 
katechumenów i duża roztropność w dopuszczaniu ich do chrztu świętego, aby nie byli katolikami dla sudzi kościoła a w żyli nadal jak poganie. Duszpasterstwo i nauczanie wiary, traktował biskup Zenon jako swój zasadniczy i najpierwszy obowiązek. Uczyłswoich wiernych chrześcijańskiego życia, własnym wiary i katolicyzmu niż słowem, które stanowiło jedynie dopełnienie całości. 

Zmarł w Weronie w wieku 75 lat( wg innych śródeł 80 lat). Świety jest patronem Werony oraz żebraków i wędkarzy (do dziś w Weronie jako ciekawostkę, pokazywany jest kamień, na którym miał siadać św. Zenon łowiąc ryby). Kult świetego rozpoczął się krótko po jego śmierci. W Weronie 
wybudowano ku jego czci aż 8 kościołów, a w okalającej miasto diecezji - aż 40 jako swojemu głównemu patronowi. LAudacje o ś. Zenonie z Werony, biskupie, głosili: św. Ambroży (IV w.), św. Petroniusz (V w.), oraz św. Grzegorz I Wielki (VI/VII w.).
 
Do połowy XVI wieku, św. Zenon z Werony był czczony jako męczennik. Tak wspomina świętego  Martyrologium Rzymskie. Jest to możliwe, gdyż w tamtucjh czasach właśnie szalał arianizm, popierany przez cesarzy, którzy wydawali nawet wyroki śmierci na praworządnych biskupów.

W ikonografii Święty  przedstawiany jestw stroju biskupim, z rybą w ręce lub wędką, albo z dwiema rybami na książce (symbol gorliwego pasterza) lub z rybami w worka z siatki.  Św. Grzegorz, opisuje św. Zenona iż w czasie powodzi i wylewu Adygi - dopływu Padu, dzięki modlitwie św. Zenona rozszalałe wody, oszczędziły jego katedrę.  Atrybutami świętego są pastorał, ryba.
 
 
PioFlo

Żywoty świętych. Inni patroni dnia 12.04:

Święty Juliusz I, papież

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor