Wydarzenia 22 Mar 2021 | Redaktor
Św. Zachariasz, papież - patron dnia (22.03)

Święty Zachariasz, papież. Domena publiczna. Źródło Wikipedia

Święty Zachariasz był Grekiem urodzonym we Włoszech. Nie istnieję źródła historyczne o jego młodości i wczesnym kapłaństwie. Niemniej możliwym jest, iż późniejszy święty współpracował z papieżem św. Grzegorzem III, gdzie mógł być tym diakonem, którego podpis figuruje na dokumencie z synodu rzymskiego z 732 roku . Święty Zachariasz wybrany został papieżem dnia 3 grudnia 741 roku, Patron dnia 22 marca.

Św. Roch - patron dnia (16.08)

Wydarzenia Wczoraj 06:29
 
Żywoty świetych Kościoła Powszechnego - Święty Zachariasz, papież. 

Świety Zachariasz, papież,
był synem Polychroniusza z Kalabrii.
Zachariasz był Grekiem urodzonym we Włoszech.
Nie ma źródeł wiedzy o jego młodości. Możliwym jest, iż  Zachariasz  współpracował ze św. Grzegorzem III, gdzie mógł być diakonem, którego podpis figuruje na dokumencie z synodu rzymskiego z  732 roku.
 
Święty Zachariasz wybrany zostął papieżem dnia
3 grudnia 741 roku, w tamtych czasach wybór na papieża nie wymagał już cesarskiego zatwierdzenia, jak to miało miejsce we wczewsnych wiekach, ale mimo tego Zachariasz na krótko po wyborze, 
wysłał legatów do cesarza Konstantyna V Kopronyma (719-775), zawiadamiając go o powołaniu  go na tron św. Piotra. W legacji podniósł o prośbę do cesarza o zgodę na przywrócenie kultu obrazów. Zachariasz był ostatnim z papieży, który zwrócił się wzorem ubiegłych wieków do cesarza o zatwierdzenie swojego wyboru na Stolicę Piotrową.

Zachariasz , swoją godnością i życzliwością łatwo zjednał sobie nie tylko lud rzymski, ale i cesarza. Bardzo dobre relacje utrzymywał z sąsiadami i z Konstantynopolem. Przyczynił sie do zawarcia pokoju z Longobardami, odzyskując część ziem i jeńców.
 
Kiedy zaprzyjaźniony z nim król Ratchis utracił tron, przyjął go do siebie do Watykanu. Papież Zachariaśz zawarł sojusz z Frankami, udzielając poparcia Pepinowi Małemu.  Za pomntyfikatu Zachariasza, przeniesiono siedzibę papieska z Palatynu do Lateranu. Powiększył tamtejszy pałac biskupi, odrestaurował i upiększył wiele kościołów.  Zachariasz zmarł w Rzymie po 11 latach pontyfikatu 15 marca 752 roku. Jego prochy znajdują sie obecnie w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Zachariasz zaznaczył się w historii literatury chrześcijańskiej jako tłumacz ,który przełożył łacińskiie Dialogi św. Grzegorza Wielkiego na język grecki.
 
Red.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor