Wydarzenia 22 May 05:53 | Redaktor
Św. Rita z Cascia, zakonnica - patron dnia (22 maja)

Św. Rita z Cascia. Autorstwa NN - Ökumenisches Heiligenlexikon (public domain), Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=12791703

Patronem dnia 22 maja jest Święta Rita z Cascia, zakonnica.

Św. Rita z Cascia. Autorstwa NN
Ökumenisches Heiligenlexikon
Św. Rita jest jedną z bardziej popularnych świętych Kościoła. 
Urodziła się w ubogiej góralskiej rodzinie w Rocca Porena, niedaleko Cascii w Umbrii, jako ich jedyne wymodlone dziecko. Według podania miała być dzieckiem wymodlonym przez pobożnych rodziców. Na chrzcie otrzymała imię Małgorzata. Na życzenie rodziców wyszła za mąż. Związek ten był jednak dla niej trudny i barzdo nieudany. Brutalny, porywczy mąż był powodem wielu jej dramatów. Rita znosiła swój los z anielską dużą cierpliwością. Mąż Rity został zabity w porachunkach zwaśnionych rodów.
Rita zdążyła matką dwóch synów, z którymi miała duże kłopoty wychowawcze. Bojąc się, aby nie kontynuowali zemsty za śmierć ich ojca, prosiła Boga, aby raczej zabrał ich ze świata, niż mieliby stać się oni zabójcami. Bóg wysłuchał tej prośby. Obaj młodzieńcy, którzy w swoich planach mieli pomścić ojca, zmarli podczas panującej wówczas epidemii. Po śmierci synów,
Rita jako trzydziestokilkuletnia wdowa wstąpiła do zakonu augustianek, które miały swój klasztor w Cascii. Ponieważ Rita była analfabetką, została przyjęta do sióstr "konwersek", których przeznaczeniem były najzwyklejsze codzienne posługi w klasztorze.
 
Zajecia te przyjmowała z całą radością, z miłości dla Oblubieńca, spełniała codziennie najniższe z posług jakie niezbędne były w klasztorze. Często w ciągu dnia jak i w nocy z miłością całowała obrączkę zakonną, która była dla niej symbolem jej mistycznych zaślubiny z Jezusem. Rita miała szczególne nabożeństwo do męki Pańskiej. Widziano ją niejednorotnie, jak zalana łzami leżała krzyżem w kaplicy. Pewnego dnia, kiedy kaznodzieja prawił homilię o męce Pańskiej, prosiła gorąco Pana Jezusa, aby dał i jej zakosztować męki chociaż jednego ciernia, który ranił Jego głowę.
Prośba ta została wysłuchana. Podczas modlitwy poczuła nagle silne ukłucie w głowie . Na tym miejscu utworzyła się bolesna rana, która była przyczyną nieznośnego cierpienia, które aż do śmierci  przez nemal 15 lat towarzyszyszyło jej co dnia. Jednak aby uniknąć sensacji, święta Rita prosiła Chrystusa, aby rana ta była ukryta przed ludźmi, ale tak aby nadal zadawała jej cierpienie. Tak też się stało. Rita odznaczała się przy tym ogromnym posłuszeństwem, duchem modlitwy i wielkiej  cierpliwości. Będąc prostą i niewykształconą osobą, osiągnęła szczyty niespotykanje kontemplacji.
Św. Rita z Cassia.
Tradycyjne przedstawiona
na obrazie nieznanego
portugalskiego artysty.
 
Rita zmarła w Cascii dnia 22 maja 1457 r. z powodu gruźlicy płuc.
Tam też spoczywa do dzisiaj jej nienaruszone ciało.  Sanktuarium Świętej Rity, obejmujące jej rodzinny dom w Rocca Porena oraz klasztor i kościół w Cascii, w którym została pochowana, jest miejscem pielgrzymek. Sława jej świętości zaczęła ściągać do klasztoru w Cascii pielgrzymów z całego świata. Przy grobie Rity działy się rzeczy nadzwyczajne, które rozsławiły jej klasztor.
 
Kiedy po kilku latach od jej śmierci, wybuchł w kościele gwałtowny pożar, mimo iż spalił się wtedy cały kościół, to cyprysowa trumna
z ciałem Rity pozostała nietknięta. Od tego czasu mnożyć się zaczęły wizerunki i modlitwy do służebnicy Bożej. Kult jej zatwierdził Papież Urban VIII w roku 1628 roku. Jednak uroczysta kanonizacja Świetej Rity odbyła się dopiero dnia 24 maja 1900 r.,  przez Papieża Leon XIII, który nazywał św. Ritę "drogocenną perłą Umbrii". Św. Rita jest patronką ww wszelkich sprawach trudnych i beznadziejnych. Jest opiekunką wielu bractw i dzieł charytatywnych. W Polsce kult św. Rity jest bardzo żywy. Szczególnym miejscem jej kultu jest klasztor sióstr augustianek w Krakowie, gdzie w kościele p.w. św. Katarzyny przechowywane są relikwie świetęj Rity.

W ikonografii Święta Rita przedstawiana jest w stroju zakonnym - w czarnym habicie i w białym welonie, z cierniem na czole. Jej atrybutami są: dwoje dzieci, krucyfiks, cierń, figa, pszczoły i róża.
 
PioFlo
 

Żywoty świętych. Inni patroni dnia 05.15

 •  Święta Joachima de Vedruna, zakonnica
 
Źródła:
Foto Wikimedia
 
Foto 1. Św. Rita z Cascia. Autorstwa NN - Ökumenisches Heiligenlexikon (public domain), Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=12791703
 
 
Foto 2. Foto  główne. Św. Rita z Cassia. Tradycyjne przedstawiona na obrazie nieznanego portugalskiego artysty z XVI wieku
 
Wikipedia, Brewiarz - Czytelnia.
 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor