Wydarzenia 22 Jun 08:00 | Redaktor
Św. Paulin z Noli, biskup - patron dnia (22 czerwca)

Święty Paulin z Noli, biskup.Autorstwa Wolfgang Sauber - Praca własna, CC BY-SA 3.0, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=6256334

Patronem dnia 22 czerwca jest Święty Paulin z Noli, biskup.

Święty Paulin z Noli, biskup.
Autorstwa Wolfgang Sauber
 Święty Paulin z Noli (naprawdę nazywał się Pontius Meropius Anicius Paulinus) urodził się w 353 r. w pobliżu Bordeaux. Był on  potomkiem możnego rodu patrycjuszy. Zalicza się go do grona mędrców, którzy tworzyli zręby wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa. Pierwszym nauczycielem Pontiusa w Bordeaux, a potem protektorem i przyjacielem, był Auzoniusz wybitny retoryk i poeta, który zarządzał prowincją i cieszył się względami cesarzy rzymskich. Rychło więc rozpoczął karierę urzędniczą, został konsulem i gubernatorem Kampanii. Prawdy wiary poznał od samego św. Ambrożego. W 379 r. Pontius poślubił Tharasię, chrześcijankę z Hiszpanii, i wkrótce on sam przyjął chrzest z rąk św. Delfina, biskupa Bordeaux. Z Tharasią miał syna Celsusa, który ruchło zmarł; małżonkowie złożyli wówczas ślub czystości i postanowili poświęcić się wyłącznie Bogu. Młodzi małżonkowie powrócili do Francji, nawiedzając po drodze grób św. Marcina w Tours. Tu święty Paulin doznał niezwykłej łaski uzdrowienia z choroby oczu z tamtąd udali się do rodzinnych posiadłości pod Barceloną, gdzie w 394 r. - z woli miejscowej ludności i za zgodą żony - przyjął był święcenia kapłańskie. Sprzedał majątek i właśnie w Noli założył wspólnotę: pieniądze przeznaczył na wsparcie ubogich i wdów, na wykup niewolników, a także na budowę kościoła i ozdobienie grobu św. Feliksa z Noli. Święty Paulin  wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do niego i ułożył ku jego czci kilka hymnów. Święty wiódł żywot mnicha, wedle surowych zasad. Ówczesnym zwyczajem kler i miejscowy ludność wybrali go w 410 r. na biskupa Noli. Zasłynął ok konsekwentną walką z herezją pelagianizmu oraz działalnością charytatywną. Szczególne oddanie potrzebującym wykazał podczas barbarzyńskiego najazdu Wizygotów na Italię. Jako biskup Paulin nawiązał szerokie stosunki z wieloma znakomitymi myślicielami Kościoła, przyjaźnił się ze świętym Augustynem (+ 430) i świętym Hieronimem (+ 419 lub 420).
 
Święty Paulin  zmarł 22 czerwca 431 r w Noli. Jego pierwszy żywot napisał kapłan Uraniusz, który spędził szereg lat u jego boku. Św. Paulin zostawił po sobie wiele listów i sporo poezji. Z hymnów jego autorstwa do dziś dochowało się aż 31 z nich. Należy więc św. Paulin do czołowych poetów wczesnych wieków chrześcijaństwa na Zachodzie Europy. Hołd świętemyu oddawano od samego początku, a jego grób, położony obok sanktuarium św. Feliksa z Noli, był celem rozlicznych pielgrzymek, meijscem nawróceń i cudownych uzdrowień. W wieku XI ciało świętego przeniesiono do kościoła na wyspie rzeki Tybr w Rzymie. Obecnierelikwie świętego spoczywają w sarkofagu-trumnie w kościółku w miejscowości Sutera na Sycylii tuż obok relikwii św. Onufrego Wielkiego Paulin jest patronem Noli (region Kampania we Włoszech).
 
PioFlo
 
 
Pozostali patroni dnia 22.06:
Ponadto dziś także w Martyrologium 22.06:

św. Albana, męczennika (+ 287); św. Eberharda (+ 1164); św. Flawiusza Klemensa, konsula, męczennika (+ I w.); św. Jana, biskupa Neapolu (+ ok. 432)
 
Foto główne i Foto 1.Święty Paulin z Noli, biskup.Autorstwa Wolfgang Sauber - Praca własna, CC BY-SA 3.0, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=6256334

Foto 2
.
 
Foto 3
 
Wikipedia, Brewiarz - Czytelnia.
 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor