Wydarzenia 17 May 06:08 | Redaktor
Św. Paschalis Baylon, zakonnik - patron dnia (17.05)

Święty Paschalis Baylon, zakonnik. Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=1507087

Patronem dnia 17 maja jest Święty Paschalis Baylon, zakonnik.

 
Święty Paschalis Baylon,
zakonnik. Domena publiczna
Paschalis Baylon Yubero, znany jest także jako Pascal Bailon, nazywany niekiedy Serafinem Eucharystii. Paschalis urodził się
w północnej Hiszpanii w Torre Hermoza w Aragonii16 maja 1540 r. Rodzice Paschalisa, Marcin Baylon i Elżbieta Yubero, byli pobożnymi rolnikami. Nie było ich stać na kształcenie dzieci. Paschalis był pasterzem trzody rodzinnej, a potem zarobkował na tej profesji u obcych, miał przeto wiele czasu na czytanie żywotów Świętych i innych pobożnych ksiąg (podobno nauczył się czytać sam, prosząc o pomoc przygodnych wędrowców). Z reguły był sam przez co nie obserwowany przez nikogo, oddawał się modlitwie i praktykom pokutnym, aż do krwawych biczowań włącznie.
Kiedy osiągnął wiek 24 lat, wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych (alkantarzystów, franciszkanów ściślejszej obserwancji), którzy mieli swój konwent zakonny w Montfort w pobliżu Walencji.
 
Z powodu wyglądu (był bardzo zaniedbany) nie chciano go przyjąć do klasztoru. Jednak przyjeto go,
i wkrótce po przyjęciu przełożeni przekonali się o mądrości, głębokiej wierze i innych rozlicznych cnotach sami bardzo chcieli doprowadzić go do kapłaństwa. Skromny Paschalis miał jednak błagać, by mógł nadal pozostać bratem zakonnym - i tak też się stało. Uświęcenie swoje widział właśnie  w zjednoczeniu z Bogiem i w sumiennym wypełnianiu prostych i tych niechcianych obowiązków w klasztorze. Najbardziej z nich cenił sobie zajęcie furtiana. Dawało mu to bowiem sporo okazji do znoszenia do upokorzeń, przykrości, a równocześnie do pełnienia z poświeceniem posługi wobec potrzebujących. Jego dewizą życiową było "Dla Boga i Zbawiciela potrzeba mieć serce dziecka, dla bliźniego serce matki, dla siebie - serce sędziego".

Brat Paschalis żywił szczególną cześć dla Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W zamian za bezgraniczne oddanie sie, Pan Bóg obdarzył go daremi:  czytania w sercach i sumieniach ludzkich kontemplacji, oraz charyzmatem prorokowania. Te właśnie od Boga pochodzące nadprzyrodzone dary i zalety były przyczyną wezwania brata Paschalisa na posługę i przesłuchanie przez przełożonego generalnego do klasztoru w Paryżu. Paschalis tę długą drogę z Walencji do Paryża odbył pieszo.  We Francji panoszyli się w owym czasie hugenoci-kalwini. Paschalis  prowadził z nimi częste dyskusje i odpowiadał na ich zarzuty. Ze szczególnym żarem bronił prawdy o realnej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Ta radykalna i żarliwa obrona, często ściągała na niego gniew jego przeciwników do tego stopnia, że pewnego dnia w pobliżu Orleanu rozjuszony tłum omal go nie zabił przez ukamienowanie (1576).
 
Po długim pobycie w klasztorze paryskim, gdzie budował wszystkich obserwancją zakonną, 
Święty Paschalis Baylon,
zakonnik. Domena publiczna
 Paschalis ponownie został ponownie przeniesiony do klasztoru w okolicach  Walencji, w Hiszpanii. Tam śmiertelnie zachorował, zmarł 17 maja 1592 roku, nastąpiło to w dniu, który sam przepowiedział.
Zarówno w dniu w którym się Paschalis urodził jak i w dzień jego śmierci przypadała uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Legenda głosi, że w czasie Mszy świętej pogrzebowej, odprawianej za spokój jego duszy, Paschalis miał dwukrotnie otworzyć oczy:
raz w czasie podniesienia Hostii i drugi raz podczas podniesienia Kielicha Pańskiego, aby po raz ostatni uczcić ukochanego Zbawiciela pod postaciami chleba i wina.
Miała to być dla niego nagroda od Boga za to, że tak często i żarliwie przy każdej możliwej okazji uczestniczył w ofierze Mszy świętej i że często nawiedzał Pana Jezusa w kościołach mijanych podczas jego pieszej wyprawy do Francji i z powrotem.
Paschalis pozostawił po sobie 20 niewielkich traktatów dogmatycznych i ascetycznych, jednak ich treść wskazuje, że napisał je furtian i pomywacz, nie prosty brat zakonny, prawie analfabeta, ale wytrawny dogmatyk i teolog .
 
Z uwagi na tak liczne cuda jakie działy się za wstawiennictwem sługi Bożego, sprawiły że już w kilkanaście lat po śmierci doczekał się wyniesienia do chwały ołtarzy.  Papież Paweł V beatyfikował go 29 października 1618 r., a papież Aleksander VIII wpisał go uroczyście do katalogu świętych 16 października 1690 r. W nagrodę św. Pachalisowi za szczególne nabożeństwo do Eucharystii Leon XIII (tercjarz franciszkański) w roku 1897 ogłosił tego prostego brata zakonnego patronem stowarzyszeń i kongresów eucharystycznych. Patronuje on też kucharzom i pasterzom oraz dziweczynom i kobietom poszukującym męża (które proszą, zwłaszcza w Hiszpanii i we Włoszech, żeby był tak dobry i przystojny jak św. Paschalis).
 
Grób Paschalisa w Villareal (prowincja Castellón w Hiszpanii) został zbezczeszczony w czasie wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936-1939; wtedy też jego relikwie spalono.
 
W ikonografii św. Paschalis przedstawiany jest w habicie lub jako pasterz, czasami z kijem pasterskim. Bywa ukazywany jako adorujący Chrystusa w monstrancji. Jego atrybutami są także krzyż, hostia, monstrancja.
 
 
PioFlo
 

Żywoty świętych. Inni patroni dnia 05.15

  •  Błogosławiona Antonia Mesina, męczennica
  •  Kościół katedralny w Elblągu
 
Źródła:
Foto Wikimedia
 
Foto 1. Święty Paschalis Baylon, zakonnik. Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.
orgwindex.phpcurid=1507087
 
Foto 2. Święty Paschalis Baylon, zakonnik. Domena publiczna. Źródło Wikimedia
 
 
Wikipedia, Brewiarz - Czytelnia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor