Wydarzenia 6 Dec 12:42 | Redaktor
Św. Mikołaj, biskup - patron dnia (06 grudzień)

Święty Mikołaj. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikołaj_z_Miry#/media/Plik:Nikola_from_1294.jpg

Patronem dnia 6 grudnia jest Święty Mikołaj, biskup.

Otwórz zdjęcie

Święty Mikołaj

Mikołaj urodził się około 270 roku w Patras. Pochodził z zamoznej rodziny, a od maleńkości sam był wielce pobożny i wrażliwy wobec bliźnich. Swoim majątkiem miał dzielić się z potrzebującymi. Głośnym czynem było wspomożenie trzech córek szlachcica, by te mogły wyjść za mąż. Opisywał to Dante w „Boskiej komedii”. Mikołaja wybrano na biskupa Miry, gdzie cieszył się sławą pośród wiernych dzięki gorliwości i troskliwości. Osobiście błagał cesarza Konstantyna, by ten ułaskawił skazanych młodzieńców z Miry. Jego modlitwa miała uratować rybaków od niechybnej śmierci w trakcie burzy. Ryzykował własne życie, by pomagać chorym w czasie zarazy, miał nawet wskrzesić trzech ludzi. Jak podaje św. Grzegorz I Wielki, w trakcie prześladowań za czasów Dioklecjana i Maksymiana, Mikołaj był więziony.


Zmarł 6 grudnia, między rokiem 345 a 352. Do 1087 roku jego ciało spoczywało w Mirze, skąd przewieziono je do Bari. Jego grobowiec poświęcił papież bł. Urban II. Kult św. Mikołaja sięga VI wieku. Wystawiano mu wiele świątyń, w tym Konstantynopolu i Rzymie. W średniowieczu mawiano o kościołach ku czci świętego Mikołaja następująco: „Gdybym miał tysiąc ust i tysiąc języków, nie byłbym zdolny zliczyć wszystkich kościołów, wzniesionych ku jego czci". Święty znany jest do dzisiaj, o czym świadczy popularność przebierania się za niego i rozdawanie prezentów. Jego podobizna obecna jest na znaczkach pocztowych, uwieczniono ją na rzeźbach i obrazach.


Święty MikołajPostać Świętego, mimo braku wiadomości o jego życiu, jest jedną z najbardziej barwnych w hagiografii. Jest patronem Grecji, Rusi, Antwerpii, Berlina, Miry, Moskwy, Nowogrodu; bednarzy, cukierników, dzieci, flisaków, jeńców, kupców, marynarzy, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów, żeglarzy.W ikonografii św. Mikołaj przedstawiany jest w stroju biskupa rytu łacińskiego lub greckiego. Jego atrybutami są m. in.: anioł, anioł z mitrą, chleb, troje dzieci lub młodzieńców w cebrzyku, trzy jabłka, trzy złote kule na księdze lub w dłoni (posag, jaki według legendy podarował biednym pannom), pastorał, księga, kotwica, sakiewka z pieniędzmi, trzy sakiewki, okręt, worek prezentów.
 
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Kratia, w Azji Mniejszej - św. Abrahama, biskupa. Mając 18 lat uciekł przed inwazją arabską. Potem został przełożonym klasztoru w Kratia. Zdobył sobie wówczas wielkie poważanie. Znużony, udał się do Palestyny. Odszukany, wezwany został do powrotu. Prawdopodobnie w roku 516 wyświęcono go na biskupa. Zmarł około roku 557.

W Jean, w Andaluzji - św. Piotra Paschazego, biskupa. Rządził zrazu opactwem św. Michała "de Transmuris", niedaleko Bragi. W roku 1296 Bonifacy VIII powierzył mu ubogą diecezję w Jean. Gdy wizytował ją, wpadł w ręce Maurów, którzy uprowadzili go do Grenady. Zmarł tam w roku 1300, zanim zdołano zebrać sumę na jego wykupienie. Jego kult zaaprobował w roku 1670 Klemens X. Sprawa pism, które rzekomo zostawił, nie została jeszcze wyjaśniona.

oraz:

św. Aselli z Rzymu, dziewicy (+ ok. 385); świętych męczenników Dionizji, Datywy, Leoncji, Terencjusza, Emiliana i Bonifacego (+ 484); św. Majoryka, męczennika (+ 484); św. Polichroniusza, prezbitera i męczennika (+ IV w.)
 
źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor