Wydarzenia 15 Mar 12:14 | Redaktor
Św. Klemens Maria Hofbauer, prezbiter - patron dnia (15.03)

Święty Klemens Maria Hofbauer. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Klemens_Maria_Hofbauer#/media/Plik:Rinn_-_Clemens_Maria_Hofbauer.jpg

Patronem dnia 15 marca jest Święty Klemens Maria Hofbauer, prezbiter.

Święty Klemens Maria Hofbauer

Klemens urodził się 26 grudnia 1751 roku na Morawach. Na chrzcie otrzymał natomiast imię Jan. Gdy miał 7 lat, zmarł jego ojciec, a wychowanie i utrzymanie dwunastce dzieci zapewniała matka. Jako, że rodzina była uboga, zamiast nauki, Jan podjął pracę piekarze. Oszczędzone pieniądza przeznaczył jednak na podróż do Rzymu i Tivoli, by zgodnie z powołaniem, jakie czuł, wstąpić do eremitów. Tam okazało się jednak, że nie tego poszukiwał, chciał on bowiem czynić posługę apostolską. Powrócił do kraju i rozpoczął naukę w gimnazjum i służył w klasztorze, by się utrzymać ponownie pracował jako piekarz. Następnie napotkał zakon redemptorystów, do których wstąpił, przyjmując imię Klemens Maria. W 1785 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Wysłano go najpierw do Wiednia, a potem na Pomorze. Wraz ze swoimi przyjciółmi, ojcem Hublem i bratem Kunzmannem osiedli następnie na 21 lat w Warszawie. Powierzono im opiekę nad kościołem św. Benona, przeznaczonym dla niemieckich katolików. Opiekowali się oni także kościołem pojezuickim, domem sierot i szkołą rodzin rzemieślniczych. Materialnie wspomagał go król Stanisław August Poniatowski oraz Komisja Edukacji Narodowej.

Święty Klemens Maria Hofbauer

Stałe utrzymywanie tylu placówek pochłaniało jednak wiele środków, dlatego Klemens musiał niekiedy żebrać, by uzbierać wystarczającą ilość pieniędzy. Podanie mówi, że poprosił o datek grających w karty, za co uderzono go w twarz. Miał wówczas odrzec: „To dla mnie, a co dla moich sierot?”, na co skruszeni gracze oddali całą wygraną. Uruchomił także drukarnię i wydawnictwo, które wydawało religijne książki. Był także wybitnym kaznodzieją. Aby jego dzieło było kontynuowane, rekrutował przyszłych redemptorystów, których oddawał na kształcenie gimnazjalne, a następnie osobiście uczył teologii i filozofii. W ten sposób wyszkolił 7 kapłanów. Potem założył nowicjat, z którego wyszło 36 redemptorystów. Za jego zasługi mianowano go wikariuszem generalnym.

W czasie rozbioru pruskiego rozpoczęły się prześladowania, a szkołę, którą opiekował się Klemens zlikwidowano dekretem. W 1808 roku redemptorystów skazano i wywieziono do twierdzy w Kostrzyniu. Dostali oni zakaz powrótu do Polski. Przez to Klemens udał się Wiednia i zatrzymał się w kościele sióstr urszulanek. Tam nadal opiekował się młodzieżą, spowiadał i głosił kazania. Skupiał wokół siebie inteligencję wiedeńską, co zaowocowało odrodzenie religijnym w Austrii.

Zmarł 15 marca 1820 roku. Dokumenty świadczące o jego działaności zniszczono w 1848 roku, podczas rewoloucji, która skasowała redemptorystów w Austrii. W 1888 roku papież Leon XIII beatyfikował Klemensa, a w 1904 roku kanonizował go św. Pius X. Ze względu na swój pobyt w Warszawie, uznawany jest też za świętego polskiego. Patronuje Warszawie, piekarzom i kelnerom.W ikonografii św. Klemens przedstawiany jest w habicie. Jego atrybutem jest krzyż.
 
Inni patroni dnia 15.03:
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Rzymie - św. Zachariasza, papieża. Na tron Piotrowy wstąpił w roku 741. Dobre stosunki utrzymywał ze Wschodem, gdzie go poważano. Ale gdy napór Longobardów, z którymi próbował się układać, coraz bardziej zagrażał Rzymowi, zbliżył się do Franków. Zmarł w roku 752.

oraz:

św. Leokrycji z Kordoby, dziewicy i męczennicy (+ ok. 860); św. Matrony, męczennicy (+ 304); św. Menigna, męczennika (+ 250); św. Nikandra, męczennika (+ ok. 304); św. Placyda Riccardi, męczennika (+ 1915); św. Probusa, biskupa Rieti (+ ok. 570); św. Specjoza, mnicha (+ ok. 545)
 
źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor