Wydarzenia 25 Jul 06:56 | Redaktor
Św. Jakub Starszy, apostoł - patron dnia (25 lipiec)

Św. Jakub. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Większy_Apostoł#/media/Plik:Dijon_fine_arts_museum_mg_1626.jpg

Patronem dnia 25.07 jest święty Jakub Starszy, jeden z pierwszych Apostołów.

Święty Jakub Większy

Wśród apostołów było dwóch Jakubów, którzy dla odróżnienia nazwani są Starszym i Młodszym lub Większym i Mniejszym. Nie chodziło jednak o wiek, a o kolejność wstępowania do grona Apostołów (Mk 15, 40). Imię Jakub pochodzi z hebrajskiego, znaczy "niech Jahwe chroni", natomiast ludowa etymologia tłumaczy imię na "pięte", zgodnie z Księgą Rodzaju, według której Jakub podczas porodu trzymał swojego bliźniaka Ezawa za pięte (Rdz 25, 26).
 
Św. Jakub Starszy wspominany jest w spisie apostołów wcześniej, wraz ze swoim bratem Janem był jednym z pierwszych uczniów Jezusa (Mt 4, 21-22). Według Mateusza i Łukasza byłon trzeci, a według Marka drugi. Jakub i Jan byli synami Zebedeusza, zajmowali się rybactwem i mieszkali nad jeziorem Tyberiadzkim. Razem z świętym Piotrem, Andrzejem i Filipem obecni byli połowach, mogli więc pochodzić z Betsaidy. Matką Jakuba i Jana jest Salome, wierna towarzyszka Jezusa (Mk 15, 40; Mt 27, 56).
 
Jakub powołany został do grona Jezusa już nad Jordanem. Kolejny raz Chrystus powołuje go podczas połowu ryb. Był on świadkiem wskrzeszenia córki Jaira (Mk 5, 37; Łk 8, 51), przemienienia na górze Tabor (Mt 17, 1nn; Mk 9, 1; Łk 9, 28) i modlitwy w Ogrójcu. (Mt 26, 37) Jezus nazywał Jakuba i Jana "synami gromu" (Mk 3, 17) ze względu na ich żywe usposobienie, chcieli oni bowiem by piorun spadł na miasto w Samarii, które nie chciało przyjąć Jezusa i uczniów. (Łk 9, 55-56) W Ewangeliach wspomina się o Jakubie Starszym 18 raz, co obejmuje 31 wierszy, a to w porównaniu do innych Apostołów bardzo dużo.

W Dziejach Apostolskich wspomina się o św. Jakubie dwa razy: podczas wymieniania listy Apostołów i przy opisie jego męczeńskiej śmierci. Św. Łukasz pisze:  "W tym samym czasie Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana..." (Dz 12, 1-2). Stracony został w 44 roku, został ścięty a nie ukamieniowany, po to by nie budzić reakcji wśród ludu. Według hisotryka Kościoła, Euzebiusza z Cezarei, św. Jakub ucałował swojego kata, który po tym geście wyznał Chrystusa i również poniósł męczęńską śmierć. Jakub to pierwszy Apostoł, a drugi po św. Szczepanie męczennik Kościoła. Według legendy, św. Jakub po Zesłaniu Ducha Świętego udał się do Hiszpanii. Jest on pierwszym patronem Hiszpanii i Portugalii.

Święty Jakub Większy
 
 
 
 
 
 


Święty Jakub WiększyWedług tradycji, w VII wieku relikwie św. Jakuba miały zostać sprowadzone z Jerozolimy do Compostelli w Hiszpanii.
Nazwa miejscowości wywodzi się z łaciny, od słów Campus stellae, znaczących pole gwiazdy. Relikwie odnalezione miały być przez biskupa, którego prowadziła cudowna gwiazda. "Santiago" po polsku oznacza "święty Jakub", a nazwa miejsca, Santiago de Compostella łączy te dwa słowa i do dziś znajduje się w nim grób św. Jakuba. W średniowieczu było to trzecie najważniejsze sanktuarium chrześcijaństwa, po Ziemi Świętej i Rzymie.


W ikonografii św. Jakub przedstawiany jest jako starzec o silnej budowie ciała w długiej tunice i w płaszczu lub jako pielgrzym w miękkim kapeluszu z szerokim rondem. Jego atrybutami są: bukłak, kij pielgrzyma, księga, miecz, muszla, torba, turban turecki, zwój.
 
Inni patroni dnia 25.07:
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
św. Kukufasa, męczennika w Barcelonie (+ pocz. IV w.); św. Magneryka, biskupa (+ ok. 596); św. Pawła, męczennika (+ 308); bł. Piotra z Mogliano, prezbitera i zakonnika (+ 1490); błogosławionych męczenników w Goa: Rudolfa Acquavivy, prezbitera, Alfonsa Pacheco, prezbitera, Piotra Berno, prezbitera, Antoniego Francisco, prezbitera, i Franciszka Aranha, zakonnika (+ 1583); św. Teodemira, mnicha i męczennika (+ 851); św. Walentyny, męczennicy (+ 308)
 
źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor