Wydarzenia 10 Dec 12:51 | Redaktor
Św. Grzegorz III, papież - patron dnia (10 grudzień)

Święty Grzegorz III. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_III_(papież)#/media/Plik:90-St.Gregory_III.jpg

Patronem dnia 10 grudnia jest Święty Grzegorz III, papież.

Otwórz zdjęcie

Święty Grzegorz III

Grzegorz urodził się w 690 rok, pochodził z Syrii. Jako młody benedyktyn trafił do Rzymu. Tam został wybrany przez aklamację na papieża, podczas pogrzebu Grzegorza II. Jego konsekracja miała miejsce 18 marca 731 roku. Przyjał imię Grzegorz III. Jako papież, kontynuował działalność swego imiennik i poprzednika. Eksomunikował z Kościoła obrazoburców, wspieranych przez cesarza Leona III. Znacznie pomógł w odzyskaniu zajętej przez Longobardów Rawenny, za co obdarzono go onyksowymi kolumnami. Chcąc przeciwdziałać kolejnym najazdom barbarzyńców, zarządził naprawę rzymskich murów i twierdzy Civitavecchia. Gdy Longobardowie i tak najechali Rzym w 739 roku, papież Grzegorz III mianował Karola Młota, potężnego władcę państwa Franków, na konsula Rzymu. Otrzymana od niego pomoc poskutkowała odpusczeniem Rzymu przez najeźdźców. Historycy są zgodni, że stosunki Rzymu z państwem Franków znacznie polepszyły wpływy i prestiż miasta.

Grzegorz III był wybitnym mówcą, władał 3 językami. Swoje polityczne starania kierował ku ewangelizacji północnej Europy. Mianował Tatwina z Canterbury na papieskiego wikariusza, wspierał działalność misyjną w Germanii. Zorganizował powstanie Kościoła w Bawarii, Turyngii, Aleksandrii i Hesji. Prócz tego otwierał nowe klasztory. Grzegorz III zmarł 27 lub 28 listopada 741 roku w Rzymie. Wówczas trwał jego 11 rok pontyfikatu. Ciało papieża złożono w bazylice św. Piotra.W ikonografii św. Grzegorz przedstawiany jest w stroju papieskim - w kapie, paliuszu lub tiarze na głowie. Jego atrybutem jest: mitra, paliusz, krzyż.
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Rzymie - św. Maura, męczennika. Wiadomo, że pochowano go na cmentarzu przy Via Salaria, a papież Damazy poświęcił mu krótki utwór. Jak większość damazjańskich inskrypcji, utwór ten nie precyzuje czasu, w którym męczennik zginął, ale zaznacza, że był młodziutki i nie oszczędzono mu żadnej męki.

W opactwie Farfa, we Włoszech - św. Tomasza, opata. Był już zapewne mnichem, gdy przedsięwziął pielgrzymkę do Rzymu i Jerozolimy. W Ziemi Świętej przebywał przez trzy lata. Wówczas to miała mu się objawić Najświętsza Maryja Panna, która poleciła mu wrócić do Italii i założyć nowy klasztor. Ośrodek ten zdobył z czasem duży rozgłos i był wspierany przez możnych donatorów. Tomasz rządził nim przez trzydzieści pięć lat. Zmarł w roku 720 lub następnym.

oraz:

św. Deusdedita, biskupa (+ ok. 680); świętych męczennic Eulalii i Julii (+ 304); św. Gemella, męczennika (+ poł. IV w.); świętych męczenników Karpofora, prezbitera, i Abundiusa, diakona (+ III/IV w.); św. Melchiadesa, papieża i męczennika (+ 314); świętych męczenników Mennasa, Hermogenesa i Eugrafa (+ pocz. IV w.); św. Syndulfa, biskupa (+ ok. 650)
 
Źródło:  Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor