Wydarzenia 26 Mar 08:23 | Redaktor
Św. Dobry Łotr Dyzma  - patron dnia (26.03)

Dobry Łotr na obrazie Michała Anioła Cerquozziego. Domena publiczna. Źródło Wikipedia

Święty Łotr Dyzma jest jednym z dwóch łotrów, powieszonych obok Jezusa na krzyżu . Informacji o Dyzmie dowiadujemy się z Ewangelii św. Łukasza.

 
Żywoty świętych Kościoła Powszechnego - Św. Dobry Łotr (Dyzma) 
 
Dobry Łotr na obrazie Michała Anioła
Cerquozziego. Domena publiczna.
Źródło Wikipedia

Święty Łotr Dyzmas (w prawosławiu nazywany Rach) jest jednym z dwóch łotrów, powieszonych obok Jezusa na krzyżu . Informacji o Dyzmie dowiadujemy się
z Ewangelii św. Łukasza.

Wtenczas kiedu drugi z łotrów ukrzyżowanych z Jezusem, urągał Mu, Dyzma jednak skarcił go mówiąc, "Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił". I dodał: "Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa". Jezus mu odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju".  Był to pierwszy akt kanonizacji, którego jeszcze na Krzyżu Zbawienia dokonał Jezus Chrystus.

O Łotrze Dyżmie pisało wielu Ojców Kościoła i świętych. Imię - Dyzma - pochodzi z pism apokryficznych. Kościół wschodni czci go jako męczennika. W kościele św. Witalisa Bolonii, w bazylice św. Stefana, gdzie oddawano cześć crelikwiom krzyża, na którymzawisł Dobry Łotr. Pielgrzymujący do Ziemi Świętej, często nawiedzają miejscowość Latrum koło Emaus,
która łączona jest z postacią Dobrego Łotra.

Dobry Łotr jest symbolem Bożego Miłosierdzia; pokazuje, że nawet w ostatnim tchnieniu życia Bóg daje nam szansę i nawrócenia. Św. Dyzma jest patronem Apulii (Gallipoli)  więźniów, umierających, skazanych na śmierć i dobrej śmierci, skruszonych złodziejów,

oraz kapelanów więziennych, nawróconych grzeszników i pokutujących w czyśćcu . Dobry Łotr Dyzma stanowi wzór doskonałego żalu za grzechy.

W ikonografii przedstawiany jest jako młodzieniec,
a nieraz osoba dojrzała lub jako starzec. Strojem Dyzmy jest opaska na biodrach lub skromna tunika. Atrybutami św. Dyzmy są krzyż, łańcuch, lub nóż.

Przy okazji św. Dyzmy warto nadmienić, iż belka prawosławnego krzyża symbolizuje dwóch skazańców ukrzyżowanych z Chrystusem. Jej prawy koniec, uniesiony do góry, wskazuje niebo
do którego trafił skruszony Dobry Łotr a jej lewy koniec wskazuje piekło, do którego zapewne
trafił drugi zły łotr.

Decyzją Episkopatu Polski z 2009 roku, dzień wspomnienia św. Dobrego Łotra (26 marca) obchodzony jest w Polskim Kościele jako Dzień Modlitw za Więźniów.

 

Red.

 

Inni święci patroni dnia 26 marca to:

  •  Błogosławiony Tomasz z Costacciaro
  •  Święty Ludger, biskup
  •  Święty Braulion, biskup

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor