Wydarzenia 18 Mar 2023 | Redaktor
Św. Cyryl Jerozolimski, biskup i doktor Kościoła - patron dnia (18.03)

Święty Cyryl Jerozolimski. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyryl_Jerozolimski#/media/Plik:Saint_Cyril_of_Jerusalem.jpg

Patronem dnia 18 marca jest Święty Cyryl Jerozolimski, biskup i doktor Kościoła.

Święty Cyryl Jerozolimski

Cyryl urodził się około 315 roku w Jerozolimie. Pochodził z chrześcijańskiej rodziny, dlatego też zgodnie ze zwyczajem uczył się ascezy w palestyńskich klasztorze. Św. Makary wyświęcił go na diakona, a św. Maksym na kapłana. Po śmierci tego drugiego, Cyryla wybrano na biskupa Jerozolimy. Była to niezwykle ważna funkcja, więc wybór musiał został zatwierdzony na synodzie w Konstantynopolu. Zapał i gorliwość Cyryla pochwalał św. Bazyli Wielki. Sprzeciwiał się on arianom, walczył z Akacjuszem, ariańskim metropolitą. Przez niego Cyryla wygnano do Tarsu. Po synodzie w Seleucji odwołano jego banicję i po 9 latach wrócił do Jerzolimy. Nie był to jednak koniec perypetii, jako że Akacjusz ciągle walczył o wygnanie biskupa. Zakończyło się to jednak, gdy tron objął cesarz Julian Apostata. Kolejne 19 lat Cyryl w spokoju spędził na działalności dla Kościoła w Jerozolimie. Gdy tron objął Walens, przychylny arianom, biskupa znowu wygnano. Resztę swego życia spędził na banicji.

Zmarł 18 marca 386 roku. Zostawił w swojej spuściźnie katechy dla katechumenów i ochrzczonych. Wykładał on w swoich dziełach naukę Kościoła, napisał jeden z pierwszych traktatów o Sakramencie. W 1882 roku papież Leon XIII uznał św. Cyryla za doktora Kościoła.

 
Inni patroni dnia 18.03:
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
św. Anzelma, biskupa Mantui (+ 1086); św. Frigidiana, biskupa (+ 588); świętych męczenników Narcyza, biskupa, i Feliksa, diakona (+ IV w.); św. Salwatora z Horty (+ 1567)
 
źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor