Wydarzenia 19 Aug 2020 | BR
Św. Bernard - wyrocznia Europy

fot. Wikimedia Commons CC 3.0 Objawienie Matki Bożej św. Bernardowi

Święty Bernard z Clairvaux urodził się w rodzinie rycerskiej pod koniec XI wieku. W dzieciństwie podczas świąt Bożego Narodzenia miał zobaczyć Dziecię Boże, które zachęcało chłopca, aby poświęcił się służbie Bożej.

W młodym wieku umarła mu matka, wtedy zwrócił się do Maryi i otoczył ją szczególną czcią. W wieku 22 lat wstąpił do surowego opactwa cystersów i zadawał sobie srogie pokuty. Założył opactwo w Clairvaux, gdzie przebywał 38 lat, a także 68 nowych opactw cystersów.  Był myślicielem, teologiem oraz oddawał się kontemplacji. Założył liczne fundacje zakonne m.in. w Jędrzejowie.

 

Nazwano go "wyrocznią Europy". Napisał regułę zakonu templariuszy powołanego w 1118 roku. Wydał traktaty O łasce i wolnej woli, O stopniach pokory i pychy, Księga o miłowaniu Boga, a także komentarze do Pieśni nad pieśniami i O Najświętszej Maryi Pannie. Na widok krzyża zalewał się obfitymi łzami. Maryję pozdrawiał radośnie "Ave, Maria!" Legenda głosi, że raz z figury na pozdrowienie miała mu odpowiedzieć Matka Boża: Salve, Bernardzie! (łac. Bądź pozdrowiony!)

 

Zmarł  20 sierpnia 1153 roku. Świętym ogłosił go papież Aleksander III w 1174 roku. Został ogłoszony Doktorem Kościoła przez Piusa VIII. W 800 rocznicę jego śmierci wydano ku jego czci encyklikę. Św. Bernard jest patronem cystersów, Burgundii, Genui, Gibraltaru, Pelplina oraz pszczelarzy.  Ludzie proszą go o wstawiennictwo podczas klęsk żywiołowych, sztormów i w godzinie śmierci. Przedstawiany jest w stroju cysterskim m.in. z: księgą, krzyżem opackim, krucyfiksem,  Matką Bożą z Dzieciątkiem, różańcem, rojem pszczelim czy ulem.

Na podstawie: brewiarz.katolik.pl

BR

BR Autor

Redaktor