Wydarzenia 27 May 2023 | Redaktor
Św. Augustyn z Canterbury, biskup - patron dnia (27 maja)

Św. Augustyn z Canterbury. Domena publiczna. Wikimedia en

Patronem dnia 27 maja Święty Augustyn z Canterbury, biskup.

Św. Augustyn z Canterbury.
Domena publiczna.
Źródło Wikimedia en
Augustyn, nazywany też apostołem Anglii, żył w VI w, był opatem klasztoru benedyktynów św. Andrzeja w Rzymie.  Papież Grzegorz Wielki znając jego charyzmę wysłał go wraz z 40 mnichami do Brytanii (596). Sakrę biskupią otrzymał za zezwoleniem papieża
z rąk biskupa Arles w Galii, prawdopodobnie będąc wtedy w owej podróży do Anglii. Św. Etelbert król Kentu, wraz z małżonką Bertą (córką chrześcijańskiego władcy Paryża), gościł ich życzliwie w okresie Wielkanocnym  597 roku. Dzięki wydatnej pomocy króla Anglii zaślubionego z katolicką księżną Bertą, (późniejszą świętą Aldembergą (539-612) – królową Kentu, której wpływ doprowadził do wprowadzenia Anglii do chrześcijańskiego świata), założono w Canterbury opactwo benedyktyńskie pw. świętych Piotra i Pawła oraz ustanowiono tam diecezję i powołano  biskupstwo. Król Kentu 
Ethelbert wraz z dworem przyjął chrzest a wraz z nim ochrzciło się w Anglii blisko 10 tys. Sasów. Praca ewangelizacyjna w Anglii postępowała tak szybko, że już w roku 601 papież Grzegorz Wielki wysłał na pomoc Augustynowi nową grupę zakonników. Równocześnie ustanowił tam 2 metropolie i 24 sufraganie biskupie. W 602 r. Augustyn ufundował pierwszą w Anglii katedrę w Canterbury, która obecnie znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. August jako pierwszy prymas Anglii i metropolita Canterbury, otrzymał od papieża paliusz arcybiskupi. Druga metropolia na ziemiach angielskich powstała w Yorku ale dopiero po śmierci Augustyna. 

Św. Augustyn zmarł 26 maja 604 lub 605 r. Został pochowany obok św. Etelberta w ufundowanym przez  
Św. Augustyn z Canterbury. Domena
publiczna. Źródło Wikimedia en
siebie opactwie benedyktyńskim w Canterbury.
W roku 1091 jego relikwie zostały przeniesione do rozbudowanej świątyni opactwa. Miały wtedy miejsce liczne cuda, podobnie jak za życia biskupa. Wspomnienie przeniesienia relikwii obchodzone jest w Anglii 6 września. Na miejscu, gdzie św. Augustyn miał, wraz ze swoimi towarzyszami, po raz pierwszy stanąć na ziemi angielskiej w Ebbsfleet, wystawiono na pamiątkę oryginalny, do dziś stojący obelisk-krzyż. Canterbury było stolicą katolickich prymasów przez prawie 1000 lat - do czasu, kiedy król Anglii Henryk VIII wprowadził w królestwie anglikanizm jako Kościół Narodowy. Odtąd katedra w Canterbury jest stolicą tego właśnie Kościoła (od roku 1534), stąd po przejęciu przez anglikanów w Canterbury, katedra prymasów katolickich przeniosła się do Londynu.
 
Augustyn jest świętym Kościoła katolickiego, kościoła anglikańskiego i kościoła prawosławnego.
 
W ikonografii Święty Augustyn z Canterbury, biskup,  p rzedstawiany jest w stroju biskupim lub jako zakonnik benedyktyński.

 

Żywoty świętych. Inni patroni dnia 27.05

 •  Święty Fryderyk, biskup
 
 
Źródła:
Foto Wikimedia
 
Foto1. Foto główne. Święty Beda Czcigodny, prezbiter i doktor Koścoła. Autorstwa Oryginalnym przesyłającym był Timsj z angielskiej Wikipedii - Na Commons przeniesiono z en.wikipedia., Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=2259187
 
Foto 2. Święty Beda Czcigodny, prezbiter i doktor Kościoła. Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=490605
 
Wikipedia, Brewiarz - Czytelnia.
 

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor