Wydarzenia 10 Jul 06:16 | Redaktor
Św. Antoni Peczerski, opat - patron dnia (10 lipca)

Św. Antoni Pieczerski - ikona. Autorstwa anonimus - [1], Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=4654907

Patronem dnia 10 lipca jest Święty Antoni Peczerski, opat.

Foto1. Św. Antoni P
ieczerski  - ikona.
Pierwotne imię św. Antoniego to Antypas.  Urodził się w roku 963 w średniozamożnej rodzinie w grodzie Lubecz nad Dnieprem, leżącego na północ od Kijowa (obecnie miasto w obwodzie czernihowskim na Ukrainie, przy granicy z Białorusią). Już jako młody człowiek zapoznał się z życiem zakonnym na górze Athos , gdzie złożył śluby zakonne i przyjął imię Antoni. Antoni po powrocie na Ruś Kijowską zajął pieczarę pustelniczą w pobliżu Kijowa, w której toczył surowe życie pustelnika. Od tego miejsca Antoni otrzymał przydomek św. Antoni Peczerski
Mnich był sławny w tej okolicy. Po pewnym czasiewokół niego zaczęli się  gromadzić jego uczniowie. Z ich pomocą rozpoczął powiększanie pieczary
i po pewnym czasie urządził w niej cerkiew. Wokół cerkwii wydrążono groty-cele pustelnicze. Pzrebudowa sała początek wielkeij Ławrze Pieczerskiej (Peczorskiej), najsłynniejszemu klasztorowi na Rusi Kijowskiej, zwanej matką monasterów. Od samego początku Antoni kierował życiem mnichów, które wypełnione było czuwanie, pracą i modlitwą; zakonnicy troszczyli się o wstrzemięźliwość, umartwiali swoje ciała.

Kiedy życie wspólnoty się unormowało, Antoni mianował igumena, a sam usunął się do osobnej groty, której już nie opuścił przez 40 lat. Po radę do pustelnika Antoniego przychodzili nie tylko tamtejsi mnisi, ale przybywała licznie  ludność ziem ruskich, prosząc go o modlitwę, 
Św. Antoni Pieczerski.  
dzięki której chorzy odzyskiwali zdrowie arodziny pomyślność w bytowaniu. Za wstawiennictwem św. Antoniego działy się liczne cuda.
 
Antoni zmarł 10 lipca 1073, mając wtedy prawdopodobnie 90 lat.
Ruś Kijowska widziała w nim ojca życia monastycznego, związanego
ściśle z wschodnią tradycją a założona przez niego Ławra Peczerska
była przez lata rozbudowywana i przez długie wieki trwało tu życie monastyczne. Obecnie w Ławrze mieści się siedziba zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. Obiekt został wpisany został w 1990 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO , a po odzyskaniu niepodległości (przez Ukrainę) w 1991 r. został gruntownie odnowiony i ponownie konsekrowany w 2000 r.
 
 
PioFlo
 
 
Pozostali patroni dnia 10.07.

  •  Święty Jan Gwalbert, opat
 
 
Ponadto dziś także w Martyrologium 10. 07. 

W Gandawie - św. Amalbergi. Zakonny welon przyjęła ponoć z rąk św. Wilibrorda. Zmarła w Temsche (Tamisie), we Flandrii, skąd pod koniec IX w. szczątki przeniesiono do Gandawy. Otaczana była żywym kultem, mimo to nie dochowały się wiarygodne życiorysy tej wczesnośredniowiecznej świętej.

W Damaszku - bł. Emanuela Ruiz i Towarzyszy, męczenników. Gdy sułtan wydał edykt tolerancyjny, szerokie warstwy muzułmańskie poczuły się dotknięte. W roku 1860 Druzowie napadli na chrześcijan Libanu, a następnie zajęli Damaszek. Starano się wówczas o glejty protekcyjne lub chroniono u algierskiego emira Abd-el-Kadera. Miejscowi franciszkanie, którzy nie zastosowali tej ostrożności, zginęli w swym kościele razem z bogobojnymi maronitami. Jako pierwszy padł gwardian Ruiz w chwili, gdy dla uniknięcia zniewagi usiłował spożyć Najświętszy Sakrament.

oraz:

świętych męczenników Bianora i Sylwana (+ IV w.); świętych męczenników Leoncjusza, Maurycego i Daniela (+ IV w.); świętych sióstr Rufiny i Sekundy, męczennic (+ III w.)

 
Źródła:

Foto główne i Foto1. Św. Antoni Pieczerski  - ikona. Autorstwa anonimus - [1], Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=4654907

Foto  2
. Św. Antoni Pieczerski. Autorstwa Galeriafart - Praca własna, CC BY-SA 3.0, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=21872787
 
Foto 3.  
 
Wikipedia, Brewiarz - Czytelnia
 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor