Wydarzenia 21 Jun 07:16 | Redaktor
Św. Alojzy Gonzaga, zakonnik - patron dnia (21 czerwca)

Św. Alojzy Gonzaga, obraz Powołanie Autorstwa Giovanni Francesco Barbieri - Metropolitan Museum of Art, online collection (Identyfikator The Met object ID 436604), Domena publiczna, httpscommons.w

Patronem dnia 21 czerwca jest Święty Alojzy Gonzaga, zakonnik.

Foto 1. Św. Alojzy Gonzaga, Obraz
Powołanie Autorstwa Giovanni
Francesco Barbieri

Św. Alojzy urodził się w rodzinie szlacheckiej w Mantui w dniu 9 marca 1568 r. będąc najstarszym z ośmiu synów margrabiego Ferdynanda di Castiglione. Ferdynand pokładał w Alojzym duże nadzieje. Jednak chłopiec urodził się jako bardzo wątłe dziecko a matce groziła śmierć przy porodzie. Rodzice Alojzego złożyli ślub odbycia pielgrzymki do Loreto, jeśli matka i syn wyzdrowieją i tak też się stało, mimo, iż ojciec marzył o ostrogach rycerskich dla syna. W owym czasie flota chrześcijańska odniosła wspaniałe zwycięstwo nad Turkami pod Lepanto (1571)a ojciec Alojzego brał udział w wyprawie. Ferdynand di Castiglione dumny ze zwycięstwa ubrał swojego trzyletniego syna w strój rycerza i paradował z nim w fortecy nad rzeką Padem ku radości żołnierzy. Kiedy ojciec podążył na wyprawę wojenną do Tunisu (1573), pięcioletni Alojzy wrócił pod opiekę matki.

Kiedy Alojzy miał 7 lat, jak sam  twierdził przeżył swoje "nawrócenie". Poczuł wtedy nicość ponęt tego świata i wielką tęsknotę za Panem Bogiem. Odtąd duch modlitwy, otrzymany od matki, wzrósł w nim jeszcze silniej. Codziennie z budującą pobożnością odmawiał na klęczkach oprócz normalnych pacierzy rannych i wieczornych siedem psalmów pokutnych i oficjum do Matki Bożej. Ojciec był z tego niezadowolony. Po swoim powrocie z wyprawy wziął syna do Florencji na dwór wielkiego księcia Franciszka Medici, by tam nabrał manier dworskich. Alojzy jednak najlepiej czuł się w słynnym sanktuarium, obsługiwanym we Florencji przez serwitów, w kościele Annuntiata. Tu też przed ołtarzem Bożej Matki złożył ślub dozgonnej czystości. Jak głoszą jego żywoty, w nagrodę miał otrzymać przywilej, że nie odczuwał pokus przeciw anielskiej cnocie czystości.
W 1579 r. ojciec Alojzego został mianowany gubernatorem Monferrato w Piemoncie. Przenosząc się na tamtejszy zamek, zabrał ze sobą Alojzego. W następnym roku, z polecenia papieża Grzegorza XIII, wizytację kanoniczną diecezji Brescia odbywał św. Karol Boromeusz. Z tej okazji udzielił Alojzemu pierwszej Komunii świętej. Jesienią tegoż roku (Alojzy miał wówczas 12 lat) rodzice chłopca przenieśli się do Madrytu, gdzie na dworze królewskim spędzili wraz z Alojzym dwa lata. Alojzy nadal pogłębiał życie wewnętrzne przez odpowiednią lekturę. Rozczytywał się w dziełach św. Piotra Kanizego i w Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego z Loyoli. Modlitwę swoją przedłużał do pięciu godzin dziennie. Równocześnie kontynuował studia.
 
Foto 2. Św. Alojzy Gonzaga.
Relief na konwikcie w Kłodzku. 
Wreszcie zdecydował się na wstąpienie do zakonu jezuitów. Kiedy wyjawił swoje postanowienie ojcu, ten wpadł w gniew, ale stanowczy Alojzy nie ustąpił. Na korzyść swego brata, Rudolfa, zrzekł się prawa do dziedzictwa i udał się do Rzymu. W drodze zatrzymał się kilka dni w Loreto. 25 listopada 1585 roku wstąpił do nowicjatu jezuitów w Rzymie. Jak sam wyznał, praktyki pokutne, które zastał w zakonie, były znacznie lżejsze od tych, jakie sam sobie nakładał. Cieszył się jednak bardzo, że miał okazję do ćwiczenia się w wielu innych cnotach, do jakich zakon dawał mu okazję.
Jesienią 1585 r. Alojzy uczestniczył w publicznej dyspucie filozoficznej w słynnym Kolegium Rzymskim, gdzie olśnił wszystkich subtelnością i siłą argumentacji. Zaraz potem otrzymał święcenia niższe i został skierowany przez przełożonych na studia teologiczne. Był na trzecim roku studiów, kiedy we wrześniu 1589 roku przybył do Kolegium Rzymskiego św. Robert Bellarmin; wezwał on Alojzego, by powrócił do Castiglione i pojednał swojego brata Rudolfa z ojcem, który chciał wydziedziczyć syna tylko za to, że ten odważył się wejść w związek małżeński z osobą niższego stanu. Po załagodzeniu sporu Alojzy wrócił do Rzymu na czwarty rok studiów teologicznych, który miał zakończyć święceniami kapłańskimi (1590).
Wyroki Boże były jednak inne. W latach 1590-1591 Rzym nawiedziła epidemia dżumy. Alojzy prosił przełożonych, by zezwolili mu posługiwać zarażonym. Wraz z innymi klerykami udał się na ochotnika do szpitala św. Sykstusa oraz do szpitala Matki Bożej Pocieszenia. Wyczerpany studiami i umartwieniami organizm kleryka uległ zarazie. Alojzy zmarł jako kleryk, bez święceń kapłańskich, 21 czerwca 1591 r. w wieku zaledwie 23 lat.
 
Foto 3. Alojzy Gonzaga Relikwiarz
w kościele św. Ignacego Loyoli w Rzymie
Sława świętego Alojzego była tak wielka, że już w roku 1605 papież Paweł V ogłosił go błogosławionym. Kanonizacja odbyła się jednak dopiero w roku 1726. Dokonał jej papież Benedykt XIII jednocześnie z kanonizacją św. Stanisława Kostki. Ten sam papież ogłosił w 1729 św. Alojzego patronem młodzieży, szczególnie młodzieży studiującej. W 1926 roku papież Pius XI ogłosił św. Alojzego patronem młodzieży katolickiej. Jego relikwie spoczywają w kościele św. Ignacego w Rzymie.
Szczególnym nabożeństwem do świętych Stanisława Kostki i Alojzego Gonzagi wyróżniał się św. Robert Bellarmin. Miał on ich wizerunki w swoim pokoju. Niemniej serdecznym nabożeństwem do św. Alojzego wyróżniał się św. Jan Bosko. Ku jego czci obchodził nabożeństwo 6 niedziel, przygotowujących do dnia św. Alojzego, który obchodził bardzo uroczyście. Swoje drugie z kolei oratorium, w Turynie, nazwał właśnie jego imieniem.

W ikonografii św. Alojzy przedstawiany jest w sutannie jezuickiej, w białej komży z szerokimi rękawami. Jego atrybutami są: czaszka, Dziecię Jezus w ramionach, mitra książęca u stóp, krzyż, lilia, czaszka.
 
Ponadto dziś także w Martyrologium 21.06:

W Evreux, we Francji - św. Laufryda, opata. Niemal przez 50 lat był przełożonym założonego przez siebie klasztoru. Zmarł w roku 738.

oraz:

św. Albana, męczennika (+ 450); św. Euzebiusza, biskupa z Samosaty i męczennika (+ 380); św. Terencjusza, biskupa Ikonium i męczennika (+ I w.)
 
Foto główne i Foto 1. Św. Alojzy Gonzaga, obraz Powołanie Autorstwa Giovanni Francesco Barbieri - Metropolitan Museum of Art, online collection (Identyfikator The Met object ID 436604), Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcuri

Foto 2
. Św. Alojzy Gonzaga. Relief na konwikcie w Kłodzku. Autorstwa Halicki - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=28044401
 
Foto 3. Św. Alojzy Gonzaga Relikwiarz w kościele św. Ignacego Loyoli na Polu Marsowym w Rzymie. Autorstwa Jastrow - Praca własna, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=1698632
 
Wikipedia, Brewiarz - Czytelnia.

 

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor