Wydarzenia 23 Jan 2017 | Redaktor
Strata dla Sokołów

Zmarła Ewa Haller de Hallenburg – Seniorka Rodu Hallerów de Hallenburg.

Dotarła do nas niezwykle smutna wiadomość o śmierci Wielce Szanownej Druhny Ewy Haller de Hallenburg żołnierzu Armii Krajowej, zasłużonej honorowej działaczki organizacji wielu środowisk patriotycznych m. in. solidarnościowych, żołnierskich, hallerczyków, sokołów, harcerzy, bibliotekarskich i muzealnych, matki chrzestnej sztandarów jednostek wojskowych. Odsłaniała pomniki i tablic poświęcone pamięci gen. Józefa Hallera i Hallerczyków, popularyzowała tematykę hallerowską w prasie i publikacjach naukowych. Działała na rzecz Towarzystwa Pamięci Generała Hallera i Hallerczyków w Jurczycach i w Bydgoszczy, Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce z siedzibą w Bydgoszczy do 2007 r., Towarzystwem Przyjaciół Hallerowa w Władysławowie, Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej w USA. Uczestniczyła w światowym IX. Zlocie Sokolstwa Polskiego – Bydgoszcz 2000. Współpracowała i wspierała przez wiele lat Stowarzyszenie Miłośników Tradycji „Mazurka Dąbrowskiego” w Gdańsku.

Rodzinie, Rodowi Hallerów i Rodów Spokrewnionych, znajomym i przyjacielem, składamy i prosimy przyjąć nasze kondolencje oraz współczucie z powodu bliskiej naszemu sercu sokolicy Druhny Ewy Haller de Hallenburg, która poświęciła całe swoje uczciwe i pracowite życie dla wolności i niepodległości Rzeczypospolitej.

Jesteśmy Jej bardzo wdzięczni za pracę patriotyczną, niepodległościową, żołnierską, kulturalno - sportową, którą zawsze traktowała jako służbę. W myśl naszych haseł „w zdrowym ciele zdrowy duch” oraz „Bóg – Honor – Ojczyzna” realizowała cele i była zawsze oddana Polsce. Niech spoczywa w pokoju z Bogiem.

Druhna Ewa Haller de Hallenburg zmarła w dniu 13 stycznia 2017 roku w Katowicach. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 21 stycznia o godzinie 12:00 w miejscowości Książ Wielki (województwo Małopolskie, powiat Miechów). Zostanie pochowana w krypcie kaplicy rodziny Hallerów, na cmentarzu w Książu Wielkim.

Z sokolim Czołem! W imieniu Sokolstwa Polskiego Druh Andrzej Bogucki, Bydgoszcz, dnia 18.01.2017 r.

Czcigodna pogrążona w smutku rodzino, przyjaciele, znajomi i bliscy, sąsiedzi i koledzy. Ze czcią pochylamy dziś głowy nad ciałem i grobem naszej zmarłej Druhny Ewy Haller de Hallenburgby ją pożegnać w jej ostatniej drodze.

Szła przez życie, czyniąc dobrze.

Urodziła się w 1921 roku w Sieborowicach. Już we wrześniu 1939 roku włączyła się w struktury tajnego nauczania, ucząc dzieci języka polskiego, historii i religii. Po wysiedleniu przez Niemców z Poznańskiego, wraz z rodzicami bratem przejechała na Podlasie, a następnie pod Kraków, do rodziny, gdzie przebywała do końca wojny. Wstąpiła do AK i jako łączniczka, sanitariuszka i szyfrantka uczestniczyła w ruchu oporu. W czasie walk w okolicach Krakowa w 1944 roku pracowała z oddaniem w przyfrontowym punkcie sanitarnym, ratując rannych żołnierzy.

Maturę zdała na tajnych kompletach w Krakowie. Po wojnie ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego i osiedliła się w Krakowie. Założyła rodzinę.

W 1952 roku wraz mężem Cezarym Hallerem nakazem pracy władz komunistycznych zmuszona została do przeprowadzenia się – po raz kolejny wbrew swej woli – na Śląsk i zamieszkania w Bytomiu, z dala od rodziny i przyjaciół. Razem z mężem wychowała i wykształciła czwórkę dzieci.

W Bytomiu, pracując w pionie kultury, wprowadzała szereg nowatorskich inicjatyw, między innymi autorskie, nowoczesne, audiowizualne Centrum Kultury i Informacji. Pod jej nadzorem w wielu innych miastach na Śląsku powstały podobne ośrodki.

W okresie tworzenia struktur Solidarności powołana została do Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Bytomiu.

Pozostała czynna zawodowo do 80 roku, a społecznie – do 91 roku życia. Wraz ze swym mężem Cezarym wspomagała harcerzy z Bielska w ich inicjatywie sprowadzenia prochów generała Józefa Hallera do Polski. Już jako wdowa, seniorka rodziny Hallerów, zaangażowała się w podtrzymywanie tradycji rodzinnych i patriotycznych tego zasłużonego dla Polski rodu, w działania przywracające prawdę historyczną i pamięć narodową związaną z postacią generała Józefa Hallera i innych znamienitych członków rodziny męża. Brała czynny udział w licznych inicjatywach patriotycznych organizowanych w kraju po roku 1989, między innymi we Władysławowie, w Kutnie, Pucku, Bydgoszczy, Chełmnie, Toruniu, Warszawie, Częstochowie, Krakowie, Szczecinie, Mariance. Patronowała jednostkom wojskowym, sokołom i harcerzom, którym nadano imię generała Józefa Hallera.

Za swoją działalność otrzymała wiele wyrazów podziękowania i uznania m. in: w 1995 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej, w 1995 roku odznakę Zasłużony dla Województwa Katowickiego, w 1997 roku Złoty Krzyż Zasługi , Zasłużonego Działacza Kultury, w 2000 roku medal za zasługi dla Miasta Bytomia, w 2000 roku medal za zasługi dla Sokolstwa Polskiego, Pierścień Generała Hallera Ligi Morskiej i Rzecznej, Zasłużony dla Województwa Katowickiego (1995), Medal Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pucku (2000), w 2001 roku Laur Premiera Jerzego Buzka za wyjątkowe dokonania społeczne i zawodowe.

Ostatnie cztery lata życia, po nieszczęśliwym upadku, to okres odpoczynku po wspaniale wypełnionym i spełnionym życiu. Przez całe swe długie, barwne, godne i często też bardzo trudne życie w swych działaniach kierowała się zawsze sercem, niezwykłym zaangażowaniem, troskliwością, gorliwością, prawością i honorem. Była człowiekiem o ponad przeciętnych cechach, objawiających się w każdym obszarze – uczuciowym, intelektualnym, zawodowym. Nie potrafiła przejść obojętnie obok osoby czy wydarzenia potrzebującego wsparcia. Zawsze z niezwykłym oddaniem otaczała pomocą członków swej rodziny –bliższej i dalszej, przyjaciół, znajomych, a także nieznajomych. Zawsze pełna poświęcenia i niespotykanej życzliwości. Wielu zawdzięcza Jej wiele. Była najukochańszą, najwspanialszą i wyjątkową Córką, Siostrą, Matką, Babcią i Prababcią. Osoby, które znalazły się w jej orbicie, darzyły ją głęboką estymą, podziwem i sympatią. Pozostanie dla rodziny i bliskich prawdziwym wzorem.

18.01.2017 r. Portal Sokolstwo Polskie

http://wsokole.pl/odeszla-ewa-haller-de-hallenburg-seniorka-rodu-hallerow/

18.01.2017 r. Portal CINSP – 2017

http://sokol-cinsp.blogspot.com/

18.01.2017 r. Fc

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206792536806682&set=a.1427092812008.52216.1673435498&type=3&theater

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor