Wydarzenia 13 Dec 18:21 | mk
Stanęli po stronie prawdy. Modlitwa za bohaterów stanu wojennego

fot. Anna Kopeć

– W obronie prawdy, wierności ideom solidarności, z miłości do ojczyzny i konkretnych ludzi narażali się na utratę zdrowia fizycznego i psychiczne załamanie – mówił o osobach represjonowanych ks. bp Krzysztof Włodarczyk. W przededniu 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego (12 grudnia 2021 r.) w kościele oo. jezuitów celebrował Eucharystię w intencji Ojczyzny.

– Nasi siostry i bracia, którzy wtedy stanęli wobec systemu komunistycznego, spotkali się z hipokryzją, dwulicowością, fałszem, bo stan wojenny, jak ogłaszał gen. Jaruzelski, był wprowadzony „dla dobra narodu”, „dla ratowania jedności w narodzie” – mówił w homilii. – W trosce o dobro narodu, nasi siostry i bracia stanęli po stronie prawdy, nie szukali poklasku, sukcesu, uznania. W obronie prawdy, wierności ideom solidarności, z miłości do ojczyzny i konkretnych ludzi narażali się na utratę zdrowia fizycznego i psychiczne załamania – dodał.

Jak podkreślił, zaczęli oni stanowić zagrożenie dla systemu komunistycznego, a stan wojenny miał zahamować ich aktywność.

 – Przychodzimy modlić się za tych, których krew wtedy spływała po posadzkach urzędów bezpieczeństwa, za tych, których krzyk słyszały oddalone lasy i ciemne podwórka, zabitych, katowanych, pozbawianych wszystkiego, zastraszanych, żyjących w niepokoju, a jednak wiernych Polsce niepodległej i ludzkim wartościom, wiernym Bogu i jego prawu – mówił ks. biskup.  

 – Dzisiaj mimo tych bolesnych doświadczeń, tego wszystkiego, co wspominamy, co odżywa w sercach, bądźmy jak Jan Chrzciciel, sługami Bożymi, którzy mają świadomość, że ostatecznie człowieka będzie sądzić Bóg sam – podkreślił. – Nie nam potępiać, zamykać drogę do Pana Boga. Nam trzeba Boga prosić, żebyśmy sami nie zeszli z dróg prawdy, nie stracili rozumu i nie zagłuszyli swojego sumienia. Żebyśmy nie byli hipokrytami, żebyśmy ucząc się od wspomnianych bohaterów, nigdy nie bali bronić się prawdy – mówił.

Eucharystię poprzedziło odsłonięcie pomnika poświęconego bohaterom Solidarności. W uroczystości uczestniczyli Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”, Leszek Walczak, przewodniczący Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, marszałek Piotr Całbecki, przedstawiciele stowarzyszeń osób represjonowanych w PRL.

Pomnik powstał z inicjatywy NSSZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego i NSZZ RI „Solidarność” Regionu Kujawsko-Pomorskiego.

Po Mszy św. w oratorium przy kościele oo. jezuitów odbyła się ceremonia wręczenia medali państwowych.

Zdjęcia: Anna Kopeć

mk Autor