Wydarzenia 16 Jan 10:09 | Redaktor
Spotkanie kolędowe Civitas Christiana

Spotkanie Kolędowe Stowarzyszenia Civitas Christiana. Gośćmi specjalnym kolędowania z Civitas Christiana, które odbyło się w CEF byli m. innymi JE Ks. biskup Krzysztof Włodarczyk, Piotr Hoffman dyr. Stowarzyszenia oraz dyr. CEF Paweł Hoppe.

Centrum edukacyjno-formacyjne to miejsce, na które Bydgoszczanie bardzo długo czekali. Właśnie w tym miejscu odbyło się kolędowanie Stwoarzysznia Civitas Christiana które buduje swoją formację duchową, które chce być jak najbliżej Kościoła ale też jak najbardziejchce zgłębiać to co jest dla nas najważniejsze prawdy wiary, żebyśmy mogli w tych dzisiejszych trudnych czasach, wiedzieć dlaczego jesteśmy przy Jezusie Chrystusie, dlaczego wierzymy w Trójjedynego Boga ale bez głębokiego formowania się nie byłoby to możliwe – powiedziała Teresa Misiewicz, przewodnicząca bydgoskiego oddziału Civitas Christiana. 

Stowarzyszenie Civitas Christiana jest kontunuację i spadkobiercą Stowarzyszenia "PAX" które w wyniku przemian demoktratycznych w Polsce zakończyło swiją działanośc w 1993 roku. Stowarzyszenie Civitas Christiana zostało oficjalnie uznane przez Kościół Katolicki w Polsce specjalnym dekretem Konferencji Episkopatu Polski. Stowarzyszenie skupia się na umacnianiu i krzewieniu formacji katolicko-społecznej w Polsce. To oznacza, że stawia sobie za zadanie rozwijanie wartości i zasad katolickiej nauki społecznej w społeczeństwie, wydaje kwartalnik "Civitas Christiana " jest tażke organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiadzy Biblijnej. 

Więcej inforacji na naszym portalu Katolicka.Bydgoszcz.pl oraz na kanale YouTube katolicka.bydgoszcz.pl.
 
Zapraszamy do śledzenia naszego portalu i naszego kanału YouTube

Red.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor