Wydarzenia 1 Aug 2020 | Redaktor
Nie piję bo kocham – sierpień miesiącem trzeźwości

fot. pixebay

Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych wydał apel dotyczący tegorocznego miesiąca trzeźwości. Jego hasłem jest „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach”.

Tegoroczny miesiąc trzeźwości i abstynencji ma zostać przeżyty w duchu wdzięczności Bogu za 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą.

 

- Pamięć o zwycięzcach z 1920 roku to nasz patriotyczny obowiązek, a także powód do dumy i do gorliwej walki z wadami narodowymi i z tym wszystkim, co osłabia Polskę. Trzeźwość jest warunkiem rozwoju osoby, rodziny, Narodu i Kościoła – czytamy w apelu.

 

Apostolstwo Trzeźwości i Osób Uzależnionych w tym roku w sposób szczególny zwraca uwagę na sytuację polskich dzieci, które cierpią z powodu pijaństwa rodziców, przez co same są coraz bardziej narażone na uzależnienia. W rodzinach z problemem alkoholowym cierpią wszyscy – i ci, którzy nadużywają alkoholu, i ci, którzy pozostają z nimi w bliskim kontakcie. Badania wskazują, że pochodzenie z rodziny, w której choćby jeden z rodziców jest uzależniony, znacznie zwiększają prawdopodobieństwo popadania w nałogi przez dzieci.

 

Ważna jest także całkowita abstynencja od alkoholu kobiet w stanie błogosławionym i podczas karmienia piersią. Picie alkoholu w czasie ciąży może spowodować poronienie lub uszkodzić mózg dziecka, powodując ciężkie i nieodwracalne schorzenia m.in. FAS, czyli Alkoholowy Zespół Płodowy. Badania przeprowadzone w Polsce dowodzą, że jedna trzecia kobiet w ciąży spożywa alkohol. Każda dawka alkoholu dla nienarodzonego dziecka jest szkodliwa.

 

Problemem wg autorów apelu jest także wysoka dostępność alkoholu i sprzedaż nieletnim oraz niewystarczające przepisy prawne w tym zakresie. Często takie czyny pozostają bez właściwej reakcji i konsekwencji. Dzieci szukają pomocy w uzależniających substancjach, bo nie otrzymują wsparcia u bliskich.

 

- Trzeba chronić młodych nie tylko przed alkoholem, lecz także przed nikotyną, narkotykami, „dopalaczami”, przed pornografią, przestępczością, przemocą, demoralizacją, hazardem czy uzależnieniem od urządzeń elektronicznych i Internetu. Skuteczne w zapobieganiu uzależnieniom są: oparta na wierze silna relacja z Bogiem i pozytywna więź z rodzicami, szlachetne wzorce ze strony wychowawców oraz uznawanie przez wychowanków za własne tych norm moralnych i wartości duchowych, które są zgodne z Ewangelią – czytamy.

 

Dużą rolę odgrywają dziecięce wspólnoty parafialne. Program abstynenckiego ruchu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, oparty na podstawowych wartościach chrześcijańskich – modlitwie, ofierze, wstrzemięźliwości i skromności może wzbogacić formację dzieci. Cenne jest włączanie się nastolatków w Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. Podkreślono także rolę kapłanów w zapobieganiu zachowaniom, które są szkodliwe dla dzieci i młodzieży.

 

- Dobrowolna abstynencja od alkoholu, podjęta w sierpniu przez dorosłych, jest wymownym świadectwem troski o trzeźwość polskiego narodu. To świadectwo z pewnością pomoże wielu osobom uwikłanym w pijaństwo i alkoholizm wrócić na drogę wolności. Jest to też cenny przykład dawany dzieciom, pokazujący im, że można cieszyć się życiem bez substancji, które oszukują i zabijają na raty. Niech jak najwięcej Polaków z odwagą powie: Nie piję, bo kocham – apelują biskupi.

 

Na podstawie: Apel Zespołu KEP ds. AT i OU na sierpień 2020 r.

 

Blanka Rusinek

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor