Wydarzenia 30 Apr 2019 | Redaktor
Sejmik Małopolski przeciwko LGBT - treść deklaracji

Podczas VIII sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego przyjęto deklarację w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych.

Jak czytamy na stronie [code]TU:

"22 radnych wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele naruszają podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej konstytucji, a także ingerują w porządek społeczny."

A oto treść deklaracji:

„Sejmik województwa małopolskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele kwestionują podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w aktach prawa międzynarodowego. Podejmowane w ostatnim okresie działania przez niektórych przedstawicieli samorządowej jak i krajowej sceny politycznej ukierunkowane są na wywoływanie fundamentalnych zmian w życiu społecznym. Działania te zorientowane są na anihilację wartości ukształtowanych przez wielowiekowe dziedzictwo chrześcijaństwa, ważnych szczególnie dla mieszkańców Małopolski. Jako radni województwa małopolskiego deklarujemy wsparcie dla rodziny opartej na tradycyjnych wartościach oraz ochronę systemu oświaty przed propagandą LGBT zagrażającą prawidłowemu rozwojowi młodego pokolenia.

Deklarujemy, że sejmik w realizacji swoich zadań publicznych będzie wierny tradycji narodowej i państwowej mając w pamięci tysiącletnią tradycję chrześcijaństwa w Polsce oraz wielowiekowe przywiązanie Polaków do wolności”

Deklaracja ma zostać przesłana m.in. do prezydenta RP, prezesa rady ministrów, ministerstwa edukacji oraz kuratorium oświaty w Krakowie oraz do wszystkich gmin i powiatów w Małopolsce.

źródło: malopolska.pl, bochnianin.pl

foto: malopolska.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor