Wydarzenia 9 Dec 2015 | Redaktor
Rozpoczęcie obchodów Jubileuszowego Roku Miłosierdzia

W bydgoskiej katedrze 8 grudnia rozpoczęto obchody Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Eucharystię w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny odprawił biskup ordynariusz Jan Tyrawa.

Pasterz diecezji podkreślił na wstępie, że właśnie w obrazie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny został zobrazowany idealny człowiek – od poczęcia i urodzenia wolny od grzechu. – Tacy mieliśmy być wszyscy, gdyby nie dramat, jaki rozegrał się na początku, który dotyczy całej ludzkości. Przez ten dramat jesteśmy skażeni grzechem, słabością, złem, które ciągle się w nas odnawia. I dlatego jedyną nadzieję na ratunek, uwolnienie od tej słabości, pokładamy w Chrystusie, który poprzez swoją mękę na krzyżu i zmartwychwstanie przywraca nam idealny stan człowieka, usprawiedliwiając i uwalniając nas od skazy. Rozpoczynamy Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, aby to mocno podkreślić, aby kontemplować, rozważać tę prawdę – powiedział.

Podczas homilii pasterz diecezji przypomniał, że w bulli ustanawiającej nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia „Misericordiae vultus” papież Franciszek zapisał m.in. słowa, że: „Sprawiedliwość sama z siebie nie wystarczy, a doświadczenie uczy, że odwoływanie się tylko do niej niesie ze sobą ryzyko jej zniszczenia”. – Bardzo mocne słowa, jakby skierowane przeciwko sprawiedliwości oraz prawu. Papież nie wypowiada owych słów po to, by buntować się przeciwko sprawiedliwości i prawu. Mówi to dlatego, aby sprawiedliwości i prawu przywrócić sens, którym jest dobro człowieka. Mówiąc wprost, sam człowiek. I sprawiedliwość ma być rozumiana zawsze w kontekście miłosierdzia. Bo tylko ono jest zdolne przywrócić sprawiedliwości i prawu ostateczny sens, czyli postawić na nowo na pierwszy plan dobro człowieka – dodał.

Podczas diecezjalnej inauguracji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia biskup ordynariusz wręczył pięciu proboszczom dekrety ustanawiające ich kościoły „Bramami Miłosierdzia”. Kościołami Jubileuszowymi w Diecezji Bydgoskiej zostały wyznaczone: Katedra św. Marcina i św. Mikołaja w Bydgoszczy, Bazylika MB Królowej Męczenników w Bydgoszczy, Bazylika św. Wincentego á Paulo w Bydgoszczy, Bazylika Matki Bożej Góreckiej w Górce Klasztornej, Sanktuarium Nowych Męczenników w Bydgoszczy oraz Sanktuarium Krzyża Świętego w Kcyni. Wszyscy, którzy nawiedzą Jubileuszowe Kościoły, będą mogli zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor