Wydarzenia 23 Jun 2016 | Redaktor
Relacja z wykładu prof. Kucharczyka

Bądźmy katolikami na serio – uważa prof. Grzegorz Kucharczyk. Kierownik Pracowni Historii Stosunków Polsko–Niemieckich Instytutu Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla w Poznaniu 22 czerwca gościł na zaproszenie biskupa ordynariusza Jana Tyrawy w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej.

Prelegent, który wygłosił wykład zatytułowany „Kryzys cywilizacji zachodniej w myśli św. Jana Pawła II i Benedykta XVI”, podkreślił, że obaj papieże pojmowali zjawiska kryzysowe bardzo podobnie. Chodziło przede wszystkim o stopniowe odchodzenie ludzi Zachodu od Boga. – Oczywiście analizy te były bardzo pogłębione – zarówno w pismach św. Jana Pawła II czy Benedykta XVI – powiedział.

Według prof. Grzegorza Kucharczyka, wspomniane analizy pokazują przede wszystkim, jak do tego doszło, uwypuklają również momenty pewnego rozerwania tego, co było jednością właśnie dzięki cywilizacji chrześcijańskiej. – Chodzi m.in. o rozerwanie związku między wiarą i rozumem oraz dobrem a prawdą. Święty Jan Paweł II jak i Benedykt XVI podkreślali zwłaszcza związek między wolnością a prawdą, tak bardzo rozerwany we współczesnych czasach. I te elementy wyznaczały niejako kolejne stadia pogłębiającego się kryzysu – podkreślił.

Mówiąc o św. Janie Pawle II, prelegent przywołał encykliki: „Centesimus annus” z 1991 roku, „Veritatis splendor” z 1993 roku oraz „Fides et ratio” z 1998 roku. – Żaden z tych dokumentów nie był dosłownie poświęcony kryzysowi cywilizacji europejskiej. Jednak znajdziemy tam w różnych miejscach pogłębione analizy przyczyn przebiegu tego kryzysu – dodał. Gdy chodzi o Benedykta XVI warto w tym kontekście – według historyka – sięgnąć po encykliki „Deus caritas est” z 2006 roku czy „Spe salvi” z 2007 roku.

Dlaczego Europa nie chce słuchać tych papieży? Jak podkreślił prof. Grzegorz Kucharczyk, dotykamy w tym miejscu pewnych zagadnień metafizycznych, chociażby – dlaczego człowiek, a nawet całe ludzkie społeczności zamykają się na słowa prawdy. – Z punktu widzenia historyka, którym jestem, należy spojrzeć na pewne elementy społeczne, polityczne czy na zjawisko ideologii politycznej poprawności, pewnej dyskryminacji chrześcijan, o czym wspominali ci dwaj papieże – powiedział.

Święty Jan Paweł II i Benedykt XVI – zaznaczył gość bydgoskiego seminarium – podkreślali, że XX i XXI wiek zostały naznaczone nową formą owej dyskryminacji czy prześladowania chrześcijan. – I dzisiaj, aby niwelować kryzys cywilizacji zachodniej i jego skutki, powinniśmy przede wszystkim zaczynać od siebie. Najkrócej mówiąc – bądźmy katolikami na serio – zakończył prof. Grzegorz Kucharczyk.

jm (fot. kleryk Paweł Bandoch)

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor