Wydarzenia 27 May 2019 | Redaktor
Relacja z bydgoskiego II Forum Charyzmatycznego

W miniony weekend w naszej diecezji odbyło się II Forum Charyzmatyczne "Pobudka", któremu przewodzili ks. Dominik Chmielewski oraz o. Antonello Cadeddu.

Czas ten upłynął nam na zgłębianiu istoty Eucharystii, pogłębianiu relacji z Tą, która jest pełna łaski, czyli Matką Bożą oraz jeszcze większym otwarciu się na aspekt charyzmatyczny Kościoła.

Już pierwszego dnia mogliśmy usłyszeć o niezwykłej posłudze Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia (Alianca de Misericordia). Założona przez o. Enrique Porcu i o. Antonello Cadedd w 2000 roku kieruje swoją misję do najuboższych i najbardziej cierpiących oraz bardzo często tych uwikłanych w działalność przestępczą.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje 36 miast w całej Brazylii oraz takie kraje jak Włochy, Francja, Belgia, Portugalia oraz Polska. Kapłani założyciele posługują i mieszkają w brazylijskiej faweli głosząc przy tym moc żywego Boga. Objawia się ona w niezwykłych uzdrowieniach duszy i ciała oraz wszelkiego typu uwolnieniach z nałogów i zniewoleń.

Ojciec Antonello przypomniał ze Duch Święty jest duchem radości i miłości, które powinny cechować wszystkich wierzących. "Niebo jest nad nami otwarte", powtarzał charyzmatyczny włoski kaznodzieja a my potrzebujemy mocy Ducha Świętego. "Nie bójmy się Go".

W jeszcze większą tajemnicę Eucharystii i celebracje Mszy Świętej wprowadzał nas ks. Dominik Chmielewski. Aby podkreślić ważność tych tajemnic poświecił im aż trzy konferencje. Komunia święta, jako najbardziej intymne spotkanie z Bogiem, jest własnie, jak podkreślał ksiądz Chmielewski, największym źródłem łask. Jej moc manifestuje się dzięki naszej wierze w tajemnice przeistoczenia. Gdy naprawdę wierzymy w realną obecność Jezusa Chrystusa ukrytego w Hostii, On nas uzdrawia, przemienia, leczy i uwalnia. Salezjanin znany ze swojego umiłowania Eucharystii i Niepokalanej przypomniał nam o ostatnich dwóch cudach Eucharystycznych, które miały miejsce w Polsce. Był to głęboki przekaz z wyraźnym zaakcentowaniem słowa "cud" i pełni znaczenia, które to słowo ze sobą niesie.

Ksiądz Dominik powoływał się na wielu mistyków i świętych Kościoła, którzy znani byli z umiłowania Eucharystii i oczywiście Maryi, Matki Kościoła.

Przypomniał nam proroczą wizje św Jana Bosko, założyciela swojego zgromadzenia. Ksiądz Bosko widział wielką walkę Kościoła, który ostał się tylko dzięki dwóm filarom. Mniejszemu, na którego szczycie widniała Niepokalana z napisem Auxilium Christianorum-Wspomożenie Chrześcijan oraz drugiemu znaczenie większemu z widoczną Hostią i napisem Salus Credentium- Zbawienie wiernych.
Zwieńczeniem tych katechez były celebracje Mszy Świętych w jeszcze większym zjednoczeniu z Tym, który do nas wtedy przychodzi. Tak bardzo realnie, w Swoim Ciele i w Swojej Krwi.

Dzięki pięknej posłudze warszawskiej wspólnoty "Dom w Ramionach Ojca" przez dwa dni ponad tysiąc osób wspólnie wielbiło Boga, doświadczało wpływu sztuki proroczej oraz korzystało z modlitwy wstawienniczej.

Mogliśmy również usłyszeć wiele ciekawych świadectw osób świeckich, którzy w sposób szczególny zostali dotknięci przez działanie Boga. Były to świadectwa uzdrowienia z nieuleczalnych, często śmiertelnych chorób oraz nowego wylania darów Ducha Świętego, którymi te osoby teraz służą w misji ewangelizacji. Przez cały czas trwania Forum odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu. Niezwykła monstrancja Fatimska- Niewiasta Eucharystii w sposób bardzo wymowny, wręcz dostrzegalny gołym okiem wyraziła główny przekaz tego spotkania. Kościół Katolicki opiera się na dwóch filarach; Eucharystii i Niepokalanej.

Całość transmitowana była przez Telewizje Ewangelizacyjną- Dobre Media. Zachęcamy do włączenia się w to doświadczenie, gdyż łaska nie ma ograniczeń w czasie ani w przestrzeni.

źródło video: Dobre Media

W Chrystusie

Beata Świniarska

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor