Wydarzenia 2 Mar 2016 | Redaktor
Rekolekcje z Urszulą Ledóchowską

„Wychowanie do wartości wychowaniem do świętości” – to słowa, które mogą stanowić dobry program wychowawczy – powiedziała s. dr Elżbieta Sozańska USJK. W Zespole Szkół Katolickich odbywają się rekolekcje dla wychowawców, nauczycieli i rodziców.

Siostra wykłada w łódzkim seminarium i jest konsultantką ds. nauki religii w łódzkiej kurii. W Bydgoszczy głosi nauki o wychowaniu na przykładzie rodziny Ledóchowskich. – Temat świętości był na przestrzeni wieków w tej rodzinie żywy. Na pewno trudno mówić dzisiaj o wychowaniu do świętości w rodzinie, kiedy tych rodzin jest coraz mniej. Chcę jednak pokazać, że Pan Bóg wspiera wysiłki rodziców i ludzi, którzy świadomie dążą do owej świętości – powiedziała.

Siostra Sozańska USJK przypomniała, że świętość jest darem samego Boga, a dążenie do niej nacechowane jest nieustannym wysiłkiem. Rekolekcje stały się okazją do postawienia konkretnych pytań: czym jest świętość, jak ona wyglądała u Ledóchowskich oraz jak każdy z nas może z tego skorzystać? – Na pewno św. Urszula Ledóchowska w swojej kobiecości, relacjach, pracy zawodowej była bardzo naturalna. I to nadal ma niewątpliwie swój urok, z którego warto czerpać. Natomiast teraz, kiedy mam więcej lat i jestem w zgromadzeniu, które założyła, fascynuje mnie jako wychowawczyni nie tylko młodych ludzi. To wychowawczyni wychowawców oraz formatorka formatorów. Rekolekcje są ukazaniem pewnego koloru życia rodziny Ledóchowskich. Czy jest tam coś specyficznego? Tak, to przylgnięcie do Boga – zakończyła s. Sozańska USJK.

Rekolekcje zorganizowało Duszpasterstwo Nauczycieli Diecezji Bydgoskiej. – Wychowywać to przede wszystkim dawać świadectwo osobistego umiłowania takich wartości, jak prawda, uczciwość, dobroć, życzliwość i miłosierdzie. Rekolekcje są czasem, aby się nad tym zatrzymać – powiedział diecezjalny duszpasterz nauczycieli ks. dr Waldemar Różycki.

Nauczyciele i wychowawcy należący do duszpasterstwa od kilku lat podejmują konkretny program formacyjny. Każdy rok jest poświęcony m.in. życiu konkretnej postaci będącej jest wzorem pedagoga. Tym razem jest to św. Urszula Ledóchowska. – Wybieramy osoby, które w kwestii wychowania, nauczania, człowieczeństwa, wzrastania w duchu chrześcijańskich wartości mają nam wiele do powiedzenia. W tym wszystkim rozważamy, w jaki sposób te ideały przekazać współczesnej młodzieży – powiedziały Małgorzata Sasin i Arleta Dziewiątkowska.

Urszula Ledóchowska (Julia Ledóchowska) urodziła się 17 kwietnia 1865 w Loosdorf w Austrii. Założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego (USJK) była jedną z dziewięciorga dzieci Antoniego Augusta Ledóchowskiego (1823–1885), rotmistrza huzarów, szambelana cesarskiego i Józefiny z d. Salis-Zizers (1831–1909) z pochodzenia Szwajcarki. Zmarła 29 maja 1939 roku w Rzymie. Została beatyfikowana w Poznaniu 20 czerwca 1983 roku przez Jana Pawła II, a kanonizowana 18 maja 2003 roku w Rzymie.

jm

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor