Wydarzenia 9 Feb 10:36 | kd
Rekolekcje wielkopostne odbędą się online

Z uwagi na sytuację pandemiczną i obowiązujące obostrzenia tegoroczne rekolekcje wielkopostne również czeka zmiana. W tym roku rekolekcje odbędą się online.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną na terenie kraju, biorąc pod uwagę aktualne obostrzenia i zasady bezpieczeństwa, zostają odwołane rekolekcje szkolne dla dzieci i młodzieży w formie dotychczas obowiązującej.

Jednocześnie mając na uwadze dobro duchowe katechizowanych, Wydział Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Diecezjalnej przygotowuje szkolne rekolekcje online, realizowane w formie zdalnej, które odbędą się w następujących terminach:

15-17 marca 2021r. – uczniowie Szkół Podstawowych

22-24 marca 2021r. – uczniowie Szkół Ponadpodstawowych.

 

Materiały rekolekcyjne będą zamieszczone na stronie internetowej www.rekolekcje.bydgoszcz.pl oraz www.diecezja.bydgoszcz.pl ; www.katecheza.bydgoszcz.pl

Mając na względzie, § 10, pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 2020, poz. 983), zobowiązuję Księży Proboszczów do poinformowania na piśmie do dnia 15 lutego br. Dyrekcji szkół, znajdujących się na terenie ich parafii, o planowanych terminach i formie rekolekcji szkolnych.

Życząc wielu łask w pracy duszpasterskiej w tym trudnym czasie, proszę o modlitwę w intencji rekolekcji, o światło Ducha Świętego dla prowadzących oraz dzieci i młodzieży.

 

 

mat. diecezjabydgoska.pl

kd Autor

Redaktor/Publicysta