Wydarzenia 14 Jul 2016 | Redaktor
Rejsy ewangelizacyjne po Brdzie

Wspólnoty skupione wokół Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Bydgoskiej zorganizowały specjalne rejsy po Brdzie. Uczestnikom towarzyszyło hasło „Wypłyń z Jezusem”.

Pierwsza część rejsu miała charakter rekreacyjny, a druga została ubogacona modlitwą i świadectwami. – Osoby, które tu przyszły, przejęły się kiedyś zdaniem, jakie wypowiedział św. Paweł: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”. Dzielą się zatem tym, co Jezus uczynił w ich życiu. Doświadczyły Jego żywej obecności. Dziś pogłębiają swoją relację z Nim i starają się iść za głosem Ewangelii, dając się również zaskakiwać Duchowi Świętemu – powiedział Adam Szamraj.

Należący do grupy „Ogród Chwały” Odnowy w Duchu Świętym, która działa przy bydgoskiej parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty, dodał, że – by wypłynąć z Jezusem – „trzeba rzucić cumy i odbić od brzegu”. – Jesteśmy katolikami, którym nie jest obojętne to, co się dzieje. Pragniemy przemiany serc. Tego, by one się otwierały na Pana, m.in. przez głoszenie Go poprzez takich „świeckich zapaleńców” jak my – dodał.

Rejsy trwały kilkadziesiąt minut i odbywały się na statku wycieczkowym „Ondyna XXI”. – Na nasz statek zapraszaliśmy przypadkowych przechodniów – powiedział współwłaściciel katamaranu Przemysław Pytliński. – Niejednokrotnie byliśmy traktowani jak roznosiciele ulotek, ale Jezus mówił, że nie zawsze będzie łatwo, kiedy się za Nim pójdzie. Dlatego z wiarą oraz z mocą Ducha Świętego szliśmy do tych ludzi – dodał członek Grupy Miłosierdzia przy bydgoskim kościele „Klarysek”.

Do skorzystania z zaproszenia na statek zachęcała innych m.in. Barbara Czwiklińska, również należąca do grupy „Ogród Chwały” Odnowy w Duchu Świętym. – Jestem już dzisiaj ewangelizatorem, a wcześniej skorzystałam z zaproszenia. Dlaczego? Pragnę szukać bliższej drogi do Boga, który mnie tu zaprosił – zakończyła.

Na górnym pokładzie na otwartym powietrzu w czasie rejsu grał zespół muzyczny, który w ten sposób również zapraszał innych do niecodziennego rejsu po Brdzie.

mj

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor