Wydarzenia 5 May 2016 | Redaktor
Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy

W Stowarzyszeniu „Alwernia” otwarto punkt konsultacyjny dla osób, które doświadczyły przemocy w rodzinie. Porady udzielane są bezpłatnie przez wykwalifikowanych terapeutów.

Adresaci:
Osoby, które doświadczyły w rodzinie przemocy psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, ekonomicznej, seksualnej lub osoby, w których rodzinach ktoś nadużywał alkoholu

Czas otwarcia:
Poniedziałek, godz. 14:30–16:30 (w miesiącu maju prosimy kontaktować się pod nr. tel. 693670565)
Czwartek, godz.14:30–16:30 (w miesiącu czerwcu prosimy kontaktować się pod nr. tel. 600941827)

Miejsce:
Stowarzyszenie „Alwernia”, Bydgoszcz, ul. Dworcowa 87

Serdecznie zapraszamy!

Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta w Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor