Wydarzenia 13 Apr 2016 | Redaktor
Przygotowanie do rocznicy – katecheza

Św. Roch - patron dnia (16.08)

Wydarzenia Wczoraj 06:29

W bydgoskiej wspólnocie Przemieniania Pańskiego trwa specjalny cykl katechez, który wpisuje się w przygotowania oraz obchody 1050. rocznicy chrztu Polski.

Zaproszenie – skierowane nie tylko do parafian – znalazło żywy oddźwięk wśród tych, którzy pragnęli odpowiedzieć sobie na nurtujące pytania. Co Pismo Święte mówi na temat chrztu świętego? Po co rodzice chrzestni? – to tylko niektóre z tematów spotkań prowadzonych przez ks. dr. hab. Bogdana Czyżewskiego. Wykłady objęły także: historię katechumenatu i przygotowanie do chrztu w Kościele pierwszych wieków, chrzest Polski z 966 roku w kontekście znaczenia religijnego i państwowego oraz współczesną liturgię chrztu świętego. – Spotkania stanowią przede wszystkim refleksję nad tym, co wydarzyło się w naszej ojczyźnie dokładnie 1050 lat temu – powiedział ks. dr hab. Bogdan Czyżewski.

Kapłan dodał, że otwarte spotkania pod wspólnym tytułem: „Odkrywamy na nowo piękno chrztu świętego”, pozwalają uczestnikom uświadomić sobie, iż jest to sakrament wprowadzający chrześcijanina w życie wiary i świadome jej przeżywanie na co dzień. – Jest to także ponowne odkrycie i zachwycenia się sakramentem chrztu w możliwie wszystkich jego wymiarach: biblijnym, patrystycznym, historycznym, liturgicznym i pastoralnym – podkreślił.

Cykl katechez na temat chrztu św. jest kontynuacją wcześniej podejmowanych tematów, najpierw na temat wiary. Później omówiono kwestie związane z poszczególnymi sakramentami w życiu chrześcijanina. W poprzednim zaś roku chętni odkrywali i poznawali Pismo Święte. – Wracając do źródeł wiary, uświadamiamy sobie nie tylko znaczenie i sens chrztu w naszym życiu, ale odkrywamy też wielkość daru, jakim jest udział w wierze w Jezusa Chrystusa wszystkich, którzy przez chrzest święty ów dar otrzymali – powiedział proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Bydgoszczy.

Ksiądz Bogdan Czyżewski jest kapłanem archidiecezji gnieźnieńskiej. Habilitował się w 2003 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 2005 został mianowany profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłada na Wydziale Teologicznym UAM patrologię, historię Kościoła starożytnego oraz język łaciński.

Więcej informacji na temat spotkań pod adresem www.parafiaoplawiec.pl

jm

fot.: kościół i most w Opławcu

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor