Wydarzenia 21 Mar 2019 | Redaktor
Przewodniczący naszego regionu Federacji dla Rzeczypospolitej - protest przeciwko karcie LGBT

Krzysztof Drozdowski - Przewodniczący regionu kujawsko-pomorskiego Federacji dla Rzeczypospolitej wystąpił z otwartym listem, skierowanym do bydgoskich władz w sprawie karty LGBT. Oto treść listu:

Bydgoszcz, 18.03.2019 r.

LIST OTWARTY

Dotyczy: seksualizacji dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych i wychowawczych oraz przestrzeni publicznej.

W imieniu środowisk społecznych i politycznych skupionych przy FdR regionu kujawsko-pomorskiego, zwracamy się z apelem do władz wojewódzkich, miejskich oraz wszelkich szczebli samorządu terytorialnego o natychmiastową deklarację w sprawie prób seksualizacji dzieci i młodzieży.

Stanowczo protestujemy przeciw wprowadzaniu karty LGBT+ niezgodnej z polską kulturą i tradycją do szkół i placówek wychowawczych. Stoimy tym samym na gruncie prawa z Konstytucją RP na czele, która chroni dzieci przed ideologizacją wychowania oraz chroni prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami w duchu rozumnej wolności.

Nie zgadzamy się na wprowadzanie tematów związanych z LGBT do przestrzeni publicznej, a tym samym narażenie dzieci na kontakt z propagandą homoseksualną oraz związaną z innymi wynaturzeniami intymności ludzkiego pożycia.

Temat seksualności ludzkiej powinien być poruszany stosownie do wieku dzieci, a propagowanie go w przestrzeni publicznej jest równoznaczne z deprawacją nieletnich!

Nie zgadzamy się na finansowanie z budżetu miasta materiałów propagandowych ruchu, którego jedynym spoiwem i ideologią są zagadnienia seksualności niezgodnej z naturą ludzką. Takie działanie łamie prawa dzieci do ochrony przed natarczywymi działaniami seksualnymi i może mieć nieodwracalne skutki psychologiczne dla młodych ludzi oraz katastrofalne skutki społeczne.

Tym samym popieramy stanowisko lokalnych i ogólnopolskich organizacji broniących praw dzieci i instytucji rodziny jako podstawy zdrowego ładu społecznego.

Prosimy władze regionu wszelkich szczebli o jasną deklarację w tej sprawie i przeciwdziałanie akcjom zmierzającym do wprowadzania homopropagandy w przestrzeń publiczną, do szkół oraz indoktrynację dzieci i młodzieży! Obowiązkiem przedstawicieli obywateli we władzach jest wysłuchanie głosu rodzin, organizacji społecznych i politycznych, Kościoła czy autorytetów z dziedziny psychologii i psychiatrii, i zatrzymanie ekspansji homoseksualistów oraz innych dewiacji do szkół i rodzin.

Nie poddawajmy się terrorowi moralnemu mniejszościowych środowisk, które w imię swej walki o domniemaną równość próbują, poprzez huczne manifestowanie swojej odmienności, doprowadzić do akceptacji zachowań jak dotąd w naszym społeczeństwie nieakceptowalnych.

Krzysztof Drozdowski

Członek Zarządu

Przewodniczący regionu kujawsko-pomorskiego Federacji dla Rzeczypospolitej

Do wiadomości:

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki

Przewodniczący sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Ryszard Bober

Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski

Przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy Monika Matowska

Kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik

Przypominamy, że tak samo zaprotestowały Bydgoskie stowarzyszenia i organizacje publicznie w otwartym liście do MEN, wyrażającym poparcie dla pani Barbary Nowak - Małopolskiej Kurator, która stanęła twardo przeciw seksualizacji dzieci w szkołach.

Można przeczytać o tym: [code]TU

http://katolicka.bydgoszcz.pl/news/bydgoskie-stowarzyszenia-i-organizacje-publicznie-popieraja-malopolska-kurator-list-do-men/

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor