Wydarzenia 25 May 2018 | Redaktor
Potrzeba Twojego głosu modlitwy dokładnie dziś: 25 maja 2018!

Otwarcie świata na mentalność cywilizacji śmierci w jej nowym obliczu?

W piątek 25 maja 2018 r. w Republice Irlandii odbywa się referendum konstytucyjne – Irlandczycy zadecydują czy zostanie uchylona (głos oddany na Tak) czy zachowana (głos oddany na Nie) 8. poprawka do konstytucji.

Obecny zapis prawnie chroni życie nienarodzonych dzieci, a na tzw. aborcję pozwala wyłącznie w przypadku zagrożenia życia matki.

W razie “pozytywnego” wyniku referendum Irlandia może stać się pierwszym krajem na świecie, który zalegalizuje aborcję w drodze głosowania powszechnego.

Będzie to nie tylko tragiczne dla już poczętych dzieci w tym kraju, ale stanie się otwarciem świata na mentalność cywilizacji śmierci w jej nowym obliczu.

Zdawszy sobie z tego w pełni sprawę módlmy się w intencji Irlandii i ochrony życia w tym kraju!!!

Marek Dłuski

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor